PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

17. rész 

 

Tudjátok, hogy ki találta ki az ünnepeket? Isten. Az ünnep az Ő „találmánya”.
Isten miután megteremtette a világot megpihent, és látta azt, hogy mennyi csodálatos dolgot alkotott. Ezért az ünnep – magyarázta Ferenc pápa – nem arra való, hogy egész nap a díványon heverjünk vagy arra, hogy ostobaságokkal töltsük az időnket. Az ünnep alkalom arra, hogy felismerjük azt a sok-sok ajándékot, amelyet kaptunk (a családunkat, a barátainkat), és alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk mindezért. Legyünk hálásak azokban a pillanatokban is, amikor esetleg valami picit döcögősen megy, és egy kicsit szomorúak vagyunk. Az ünneplés ugyanis jót tesz nekünk!  

17Unnep 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

17.1  rész 

 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

 

Ma a katekézisek sorában egy olyan kis szakaszt kezdünk meg, melynek során a családi élet ritmusát megszabó három tényezőről fogunk elmélkedni, ezek pedig az ünnep, a munka és az imádság.

Kezdjük az ünneppel. Ma tehát az ünnep lesz a témánk. Rögtön kijelentjük, hogy az ünnep Isten találmánya. Idézzük emlékezetünkbe a Teremtés könyvéből a teremtéselbeszélés befejező részét, amelyet az imént hallottunk: „Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után” (Ter 2,2–3). Maga Isten tanítja nekünk, mennyire fontos időt szánni arra, hogy szemléljük azt, amit a munkánkban jól elvégeztünk, és hogy örüljünk neki. Természetesen itt nemcsak a hivatásbeli, szakmai munkáról beszélek, hanem tágabb értelemben: minden tevékenységről, amellyel mi, férfiak és nők együtt tudunk működni Isten teremtő művével.   [...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

16. rész 

 

Amikor Anya és Apa veszekednek és aztán elhagyják egymást, akkor valami igazán szörnyű dolog történik. Sebzettnek érezzük magunkat. Úgy tűnik mintha valami összenyomna bennünket, vagy – a pápa szavaival élve – mintha csak egy hegy omlanak ránk. Ilyenkor gyakran elrejtőzünk és magányosan sírdogálunk. Mit sem számít nekünk az a sok-sok ajándék, amit mondhatni azért kapunk, hogy kárpótoljanak minket az okozott fájdalmakért, vagy azért, hogy ide-oda hurcolnak bennünket.    
   16ACsaladSebei1 

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

16.1  rész 

 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A legutóbbi katekézisek alkalmával az emberi létállapot törékenységeit, a szegénységet, betegséget, halált átélő családról beszéltünk. Ma viszont azokra a sebekre irányítjuk figyelmünket, amelyek a családi együttélés keretén belül keletkeznek, amikor tudniillik a családon belül megsebezzük egymást. Ez a legrosszabb dolog!
Jól tudjuk, nincs olyan család, amelynek életében ne fordulna elő, hogy a családtagok magatartása a legdrágább és legintimebb érzelmeket sérti meg. Vannak szavak, tettek (és mulasztások!), amelyek ahelyett, hogy kifejeznék a szeretetet, megvonják azt a másiktól, vagy, ami még rosszabb, meg is ölik a szeretetet. Ha ezeket a még begyógyítható sebeket elhanyagoljuk, súlyosbodnak: erőszakosságba, ellenségeskedésbe, megvetésbe torkollnak. Olyan mély szakadás jöhet létre, amely teljesen eltávolítja a férjet a feleségtől, és arra készteti őket, hogy máshol keressenek megértést, támaszt és vigaszt. Ám gyakran ezek az ún. „támaszok” nem gondolnak a család javára!    [...]