PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

15. rész 

Amikor egy kisgyerek, egy édesanya vagy egy édesapa meghal, az valami szörnyű dolog. Olyan nagy fájdalom, hogy szinte megbénít bennünket. Elhagyottnak, magányosnak érezzük magunkat, és azt kérdezzük: „Hol van az Anyukám? Miért nem látom? Mikor jön vissza?”. Van olyan, aki odáig jut, hogy Istent hibáztatja. Ferenc pápa megérti, hogy miért reagálunk így, és azt mondja, hogy ne féljünk sírni szeretteink elvesztésekor! Ahogyan Jézus is sírt barátja, Lázár halála miatt.
   

15Halal 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

15.1  rész 

 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A családról szóló katekézisek sorában ma az imént hallott szöveget használjuk kiindulópontként, amelyben Lukács evangélista a naimi ifjú feltámasztását beszéli el (Lk 7,11–15). Ez egy nagyon megrázó jelenet, azt a Jézust állítja a szemünk elé, akinek megesik a szíve a szenvedő emberen – ebben az esetben egy özvegyasszonyon, aki elveszítette egyetlen fiát –, és azt is elénk tárja, hogy Jézusnak van hatalma a halál felett.

A halál megtapasztalása kivétel nélkül minden családot érint. A halál hozzátartozik az élethez, mégis, amikor családi körben jelenik meg, soha nem tűnik természetesnek számunkra. A szülők számára gyermekeiket túlélni különösen is kínzó tapasztalat, mely ellentmond a családi élet értelmét jelentő kapcsolatok elemi természetének. A gyermek elvesztése olyan, mintha megállna az idő, mintha egy szakadék nyílna meg, mely elnyeli a múltat és a jövőt is. A halál, mely elragadja a kisgyermeket vagy a fiatalt, arcul csapása az elhunythoz kapcsolódó ígéreteknek, a szeretetből fakadó odaadásunknak és áldozatunknak, amelyet örömmel hoztunk meg a belőlünk született életért. Sokszor jönnek szentmisére szülők a Szent Márta-házba, kisebb-nagyobb gyermekük fényképével, és mondják: „Elment!” Tekintetükben mély fájdalom tükröződik.      [...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

14. rész 

 

Amikor egy gyerek vagy egy nagyszülő megbetegszik, akkor a családban mindannyian szomorúak vagyunk, és nagyon aggódunk a betegért, mert szeretjük. Bizony nehéz elviselni, amikor szeretteinket szenvedni látjuk. A betegség időszakában azonban, – ha együtt éljük meg – megerősödik a család egysége és készségesebben segítjük egymást. Ilyenkor a szomszédban élő családok is átjönnek és felajánlják a segítségüket. A pápa ezt a családok közti kapcsolatot „Isten simogatásának” nevezte.    

 

14Betegseg 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

14.1  rész 

 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Folytatjuk a családról szóló katekéziseket. A mai alkalommal a családi élet egyik nagyon általános tényezőjéről, a betegségről szeretnék beszélni. A betegség emberi törékenységünk megtapasztalása. Leginkább a családban éljük meg, kisgyermekkorban, aztán főként időskorban, amikor előjönnek az öregséggel járó bajok. A családi kötelékek közegében szeretteink betegségét „több” szenvedéssel és aggódással viseljük. A szeretet miatt érezzük ezt a „többletet”. Nagyon sokszor egy apa, egy anya számára sokkal nehezebb elviselni a fiának vagy lányának baját, mint a sajátját. Mindig is a család volt – mondhatni – a legközelebbi „kórház”. Ma is a világ számos részén a kórház csak kevesek kiváltsága, és gyakran távol van. Az anya, az apa, a testvérek, a nagymamák azok, akik gondoskodnak az ápolásról és segítenek a gyógyulásban.

Az evangéliumok gyakran szólnak Jézus betegekkel való találkozásairól és gyógyító igyekezetéről. Nyilvánosan úgy jelenik meg, mint aki harcol a betegség ellen, és aki azért jött, hogy meggyógyítsa az embert minden bajából, a lélek és a test bajából. Igazán megható az a jelenet Márk evangéliumában, amelyről ezt olvassuk: „Napnyugta után, amikor beesteledett, odavittek hozzá minden beteget és megszállottat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett.” (Mk 1,32–33)  [...]