MEGHÍVÓ

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, aki a család és az élet mellett álltok!

Szeretettel hívlak

XXIV. Családkongresszusunkra,
amely 2017. november 9-től 11-ig lesz Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban,
(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3).

A keresztény család: örömhír a világnak – halljuk gyakran Ferenc pápától, amikor a családpasztorációról beszél. Ennek az örömhírnek a terjesztésére vagyunk hivatottak mindnyájan, akik hisszük és valljuk, hogy – ahogy Szent II. János Pál pápa mondta – Az emberi nem jövője a családtól függ!Őriznünk és ápolnunk kell tehát a család javait, hirdetnünk kell szépségét, és segítenünk kell küldetésének teljesítésében, hogy minden család valóban örömhír legyen.

XXIV. Családkongresszusunk vezető témája a keresztény nevelés, különös tekintettel az Amoris Laetitia c. apostoli buzdításban mondottakra. Mivel pedig a jövő a családtól függ, foglalkozunk azokkal a folyamatokkal, amelyek jelenleg hazánk és Európa családjait befolyásolják. Megismerkedünk továbbá a 2018-ban esedékes, Írország fővárosában, Dublinban rendezendő Családok 9. Világtalálkozója alkalmából kiadott lelkipásztori útmutatással.

Mellékeljük a Kongresszus programját, jelentkezni a mellékelt vagy a letölthető jelentkezési lap  kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül lehet. Jelentkezési határidő 2017. okt. 30.

 

Bíró László

tábori püspök
a MKPK családreferense
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Adjuk át örömhírként házasságról szóló tanításunkat!

Családpasztorációs papi találkozó Leányfalun 2017. szeptember 25-től 27. között

 

Ferenc pápa jún. 1-én, Rómában az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának képviselőihez intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a család ma is a társadalom alapsejtje, és mint ilyen, a társadalmi szolidaritás és fejlődés leghatékonyabb elősegítője. A családoknak a közjóért és a békéért való tevékenysége nem valamiféle ideológián alapul, hanem az ember sérthetetlen személyi méltóságán. Fontos tehát, hogy a családalapításra készülő fiatalok már házasságkötésük előtt is nagy tisztelettel tekintsenek az ember személyi méltóságára, mi pedig álljunk melléjük, kísérjük és támogassuk őket a házassághoz vezető útjukon, majd tovább egész családi életük folyamán.

„A házasság a Szentlélek műve, misztérium a létrejötte, a mi feladatunk ennek megsejtetése, a rácsodálkozás útjának vezetése” – összegezte Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferens püspöke az előadásokat meghatározó szemléletmódot.   [...]

MEGHÍVÓ


Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Ferenc pápa jún. 1-én, Rómában az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának képviselőihez intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a család ma is a társadalom alapsejtje, és mint ilyen, a társadalmi szolidaritás és fejlődés leghatékonyabb elősegítője. A családoknak a közjóért és a békéért való tevékenysége nem valamiféle ideológián alapul, hanem az ember sérthetetlen személyi méltóságán. Fontos tehát, hogy a családalapításra készülő fiatalok már házasságkötésük előtt is nagy tisztelettel tekintsenek az ember személyi méltóságára, mi pedig álljunk melléjük, kísérjük és támogassuk őket a házassághoz vezető útjukon, majd tovább egész családi életük folyamán.

Azért, hogy a házasságra való felkészítésről együtt gondolkodjunk, szeretettel hívom a paptestvéreket a

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA,
amely
LEÁNYFALUN, A SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN

(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.) lesz
2017. szeptember 25-től 27-ig.

[...]

 

MEGHÍVÓ

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

A két családdal foglalkozó szinódus és az utána megjelent Amoris Laetitia c. apostoli buzdítás senkiben sem hagyhat kétséget afelől, hogy családpasztorációnk megújításra szorul. Ferenc pápa egy interjúban még 2013 szeptemberében a család és a társadalom válságával foglalkozva kijelentette: „A kérdés nem az, hogy hogyan változtassuk meg az Egyház tanítását, hanem az, hogy egyrészt hogyan tudjuk érvényre juttatni pasztorációnkban ennek a tanításnak a teljes mélységét, másrészt hogyan tudjuk figyelembe venni a mai emberek élethelyzetét, képességeit és lehetőségeit. Ez pedig valósággal kötéltáncos mutatvány!” Apostoli buzdításában azután sok útmutatást ad ennek a „mutatványnak” a megvalósításához.

Soron következő családpasztorációs papi találkozónkon, 2017. május 10-én, szerdán az MKPK Irodaházában (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) az Amoris Laetitia 7. fejezete alapján elmélkedünk együtt családpasztorációnk megújításáról. A találkozóra szeretettel hívlak mindnyájatokat.

Bíró László                
a MKPK családreferens püspöke

 _________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM, PREZENTÁCIÓK, ELŐADÁSOK

[...]