MEGHÍVÓ

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, aki a család és az élet mellett álltok!

Szeretettel hívlak

XXIV. Családkongresszusunkra,
amely 2017. november 9-től 11-ig lesz Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban,
(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3).

A keresztény család: örömhír a világnak – halljuk gyakran Ferenc pápától, amikor a családpasztorációról beszél. Ennek az örömhírnek a terjesztésére vagyunk hivatottak mindnyájan, akik hisszük és valljuk, hogy – ahogy Szent II. János Pál pápa mondta – Az emberi nem jövője a családtól függ!Őriznünk és ápolnunk kell tehát a család javait, hirdetnünk kell szépségét, és segítenünk kell küldetésének teljesítésében, hogy minden család valóban örömhír legyen.

XXIV. Családkongresszusunk vezető témája a keresztény nevelés, különös tekintettel az Amoris Laetitia c. apostoli buzdításban mondottakra. Mivel pedig a jövő a családtól függ, foglalkozunk azokkal a folyamatokkal, amelyek jelenleg hazánk és Európa családjait befolyásolják. Megismerkedünk továbbá a 2018-ban esedékes, Írország fővárosában, Dublinban rendezendő Családok 9. Világtalálkozója alkalmából kiadott lelkipásztori útmutatással.

Mellékeljük a Kongresszus programját, jelentkezni a mellékelt vagy a letölthető jelentkezési lap  kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül lehet. Jelentkezési határidő 2017. okt. 30.

 

Bíró László

tábori püspök
a MKPK családreferense
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke