MEGHÍVÓ

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

A két családdal foglalkozó szinódus és az utána megjelent Amoris Laetitia c. apostoli buzdítás senkiben sem hagyhat kétséget afelől, hogy családpasztorációnk megújításra szorul. Ferenc pápa egy interjúban még 2013 szeptemberében a család és a társadalom válságával foglalkozva kijelentette: „A kérdés nem az, hogy hogyan változtassuk meg az Egyház tanítását, hanem az, hogy egyrészt hogyan tudjuk érvényre juttatni pasztorációnkban ennek a tanításnak a teljes mélységét, másrészt hogyan tudjuk figyelembe venni a mai emberek élethelyzetét, képességeit és lehetőségeit. Ez pedig valósággal kötéltáncos mutatvány!” Apostoli buzdításában azután sok útmutatást ad ennek a „mutatványnak” a megvalósításához.

Soron következő családpasztorációs papi találkozónkon, 2017. május 10-én, szerdán az MKPK Irodaházában (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) az Amoris Laetitia 7. fejezete alapján elmélkedünk együtt családpasztorációnk megújításáról. A találkozóra szeretettel hívlak mindnyájatokat.

Bíró László                
a MKPK családreferens püspöke

 _________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM, PREZENTÁCIÓK, ELŐADÁSOK

[...]

09:30 – Gyülekezés, regisztráció
10:00 – Megnyitó imádság - Bevezető gondolatok (Bíró László)

10:15 – Türelmes realizmus a gyermekek etikai nevelésében (Tokár Imre P. János OFM előadása)       - letölthető prezentáció

11:05 – Szünet - büfé
11:25 – A családi élet, mint nevelési közeg és a szexuális nevelés (Uzsalyné Dr. Pécsi Rita előadása) - letölthető prezentáció

12:15 – Napközi imaóra

12:30 – Ebéd
13:30 - Kiscsoportos beszélgetés

Megbeszélendő témakörök:
- Pozitív pasztorális tapasztalatok az iskolában, a pedagógusokkal és a szülőkkel
- Hogyan sikerült a plébániai családcsoportban a szülőket nevelési problémáikban segíteni?
- Lelkivezetés és/vagy nevelési tanácsadás?
- Milyen esetekben alkalmazható Ferenc pápa „Evangéliumi realizmusa”?

14:30 – A csoportmunka kiértékelése (Tokár Imre P. János OFM és a csoportvezetők)

15:00 – A családpasztoráció és a nevelési tanácsadás összekapcsolása - Összefoglalás (Bíró László)

15:45 – Záró imádság
16:00 – Távozás

_________________________________________________________________________________________________________________