Apostoli levelek, körlevelek

A HÁZASSÁGRA ÉS A CSALÁDI ÉLETRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS LELKIPÁSZTORI IRÁNYELVEI

Az Olasz Püspöki Konferencia Család- és Életügyi Bizottságának dokumentuma  (Orientamenti Pastorali Sulla Preparazione al Matrimonio e Alla Famiglia Roma, 2013)

Bíró László püspökatya előszavával itt olvasható magyar fordításban itt olvasható magyar fordításban..
SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA
(Budapest, 2013)

 

Tartalom

...

ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÉRSEK ATYA JUBILEUMI LEVELE

A Humanae Vitae 40., A Családjogi Charta 25. és a Mulieris Dignitatem kiadásának 20. évfordulójára.

2008. nov.6.

A dokumentum itt olvasható.

 

 

A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon
(Budapest, 1999).

A körlevél a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján olvasható. 

Tartalom

...

GRATISSIMAM SANE

II. János Pál pápa apostoli levele a családokhoz 1994-ben, a család évében.

Bevezetés
Drága Családok!

1. A Család Éve alkalmából kopogtatok otthonotok ajtaján; nagy szeretettel üdvözöllek titeket és szeretnék találkozni veletek. Ezzel a levéllel kopogtatok, melyre a péteri szolgálatom első napjaiban közzétett Redemptor Hominis enciklikából kaptam indítást. Akkoriban azt írtam, hogy az ember az Egyház útja. ...

Az apostoli levél itt olvasható.


Tartalom ...

CSALÁDJOGI CHARTA

A Családjogi Charta kiadására az 1980-ban Rómában összegyűlt püspöki szinódus javaslatára került sor. Az a célja, hogy minden mai ember, keresztények és nem keresztények számára kimerítő és rendszeres összefoglalást adjon a család alapvető jogairól.

Osservatore Romano, 1983. november 29.

A dokumentum itt olvasható.

FAMILIARIS CONSORTIO

II. János Pál pápa apostoli buzdítása
az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban (Róma, 1981)
Kelt Rómában Szent Péternél, 1981-ben november 22-én, Krisztus Király ünnepén, pápaságunk negyedik évében. 
II. JÁNOS PÁL PÁPA

Szent István Társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója Budapest, 1982.
a hivatalos latin szövegből fordította: Dr. Diós István

A buzdítás itt olvasható.

Tartalom ...