Előadások, beszélgetések

A CSALÁD ÉS EURÓPA JÖVŐJE

Ennio Antonelli bíborosnak, a Család Pápai Tanácsának elnökének Brüsszelben 2009. decemberben mondott beszéde
Előadás a FAFCE (Európai Katolikus Családegyesületek Federációja) elnökségi ülésén (Brüsszel, 2009. december 9).

Bevezető 
Nagy örömömre szolgál, hogy találkozhatok az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának (FAFCE) képviselőivel. Azzal, hogy a családok segítésén fáradoztok, azon dolgoztok, hogy lelket adjatok az Európai Uniónak, és jövőt a civilizációnknak. Azokhoz a "kreatív kisebbségekhez" tartoztok, akik XVI. Benedek pápa megfogalmazása szerint a történelmet csinálják, legyen szó világ- vagy egyháztörténelemről. Nem valamiféle ideológia, nem egy gazdasági, politikai vagy diplomáciai hatalmi csoport szószólói vagytok, hanem konkrét emberek tapasztalatait és törekvéseit fogalmazzátok meg és közvetítitek; a családokét, a családok ugyanis az európai népek létfontosságú sejtjei...

A teljes dokumentum itt olvasható.

Tartalom

...

BESZÉLGETÉS BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖKATYÁVAL ÉS TOMKA FERENC ATYÁVAL JEGYESOKTATÁSRÓL, HÁZASSÁGRÓL

(Tavaszi Családpasztorációs Papi Találkozó, 2007. április 24.)

Bíró László

- Püspök atya hogyan látja ennek az új jegyesokatatásnak a gyakorlati lehetőségeit? Mit ajánl a lelkipásztorok számára?
- Fontos hangsúlyozni, hogy a mai teológiai irodalom egyre világosabban megfogalmazza, hogy folyamatosság, mégpedig nem egyszerűen időbeli folyamatosság van a jegyesség és a házasság szentsége között. A párkapcsolat a jegyesség során formálódik, és ez a formálódás, alakulás magában hordozza a házasság szentségének folyamatosságát is. A jegyesség egyfajta kairósz, vagyis kegyelmi idő, sőt azt is megfogalmazzák a dokumentumok, hogy a jegyesség az epikrízis, a lélekvárás ideje is. ...

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET

Előadás a Renovabis-Kongresszusán (Bíró László, a MKPK családreferens püspöke, Freising, 2006. szeptember 1.)

Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata
A hagyományos családban a férj dolgozott, harcolt, biztosította a család élet és működési feltételeit, a feleség pedig gondoskodott a család napi ellátásáról, a gyerekekről, az otthonról. A feleség általában nem vállalt valaki másnak a szolgálatában munkát, csak a saját családért dolgozott. A szerepek ilyen megoszlása hozzájárult a házasságok stabilitásához: mindenkinek az érdeke az volt, hogy a status-quo fennmaradjon, mindenki azt nyújtsa a többieknek, amit szerepe szerint nyújtania kellett. Ez a modell biztosította a család boldogságát, mert a családtagok úgy vélték: így élni nem csak természetes, hanem egyedül lehetséges.

A teljes dokumentum itt olvasható.

Tartalom ...

A CSALÁDBARÁT EGYHÁZ VÍZIÓJA

Bíró László a MKPK családreferens püspökének előadása a Gazdaság - Családbarát társadalom - Családbarát egyház c. konferencián
(Dobogókő, 2006. márc. 23.)

Konferenciánkon eddig hallottunk családbarát nagyvállalatról, családbarát iskoláról, családbarát jogalkotásról, családbarát sajtóról, médiáról, stb. Családbarát egyház - miért? Az egyház eddig nem volt családbarát? Most fölkapunk egy fogalmat és ráakasztjuk jelzőként az egyházra? Sokszor újságírók is megkérdezik az embertől riportban, hogy az egyház családbarát-e. Azt gondolom, hogy az egyház lényegében mindig is családbarát volt. Amikor a szeretet parancsát hirdeti, amikor az élet evangéliumát hirdeti, mindkettőben a te-központúságot és a személy-központúságot hirdeti, azt gondolom tehát, hogy az egyház ab ovo családbarát volt. ...

AZ EGYHÁZ MAI LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A SZENTSÉGI HÁZASSÁGRA VALÓ NEVELÉSBEN

Kruppa Levente előadása
paróchus, középiskolai lelkész, ifjúsági referens
Máriabesnyő 2005. november 3.

1. Néhány megfontolás a fiatalok mai világáról

„Egy gimnazistát még nem lehet nevelni, mert a gimnazistának még nincsenek kérdései!”? (Egy meg nem nevezett jezsuita nevelő testvér véleménye) Nem értek egyet. Azért vagyunk velük, hogy legyenek kérdéseik. Követő lelkiismeretük miatt sokat rágódnak, s ha nem vagyunk ott velük, akkor nem mernek eljönni tanácsot kérni. (Vagy talán gyónni). Azért vagyunk velük, hogy megelőző lelkiismeretük is működjön, és ne tegyenek helyrehozhatatlan lépéseket. Egy fellazult erkölcsű világban sokszor félnek attól, hogy rosszul tesznek valamit, és ezzel kockáztatják a boldogságukat. ...

A teljes előadás itt olvasható.

Tartalom 

...