Segédanyagok, kiadványok

Tony Anatrella atya előadásai
a 2016. őszi Családpasztorációs Papi Találkozón
Budapest, 2016. szeptember 27.

 

Az alábbi előadások pdf formátumban letölthetők, és füzetként kinyomtathatók. 

 

1. A nő és a férfi egymást kiegészítő volta, mint a házasság alapja

2. Férfi és nő egymást kiegészítő volta és a gender kérdése

3. A férj és a feleség szerepe és funkciója

4. A szabálytalan helyzetek: igazságosság és irgalom

 

 

 

A házasság és a család ma
Jogi és társadalmi változások Európában


A család a társadalom legkisebb egysége. Egészséges, élhető társadalom csak egészséges és termékeny családokból alakulhat ki. Tudományosan igazolható tény, amit a gyakorlati tapasztalat is alátámaszt, hogy a gyermekek fejlődésének legjobb helye a stabil, egész életre szóló elköteleződésen alapuló család.


„Az emberi nem jövője a családtól függ!” – hangsúlyozta a családok nagy pápája, Szent II. János Pál pápa (Familiaris Consortio, 86.). Az ember azonban odáig jutott, hogy önmagát az
élet és a halál feletti teljhatalmú úrnak kiáltotta ki (így például a meg nem születettek vagy a betegek felett). Földünkön eluralkodott az ideiglenesség és a leselejtezés kultúrája: nem köteleződünk el véglegesen, kapcsolataink, felelősségvállalásaink ideiglenesek, amit meguntunk, azt eldobjuk − így selejtezzük le a divatjamúlt holmit, de az „öregeket” és a megunt élettársat
is. Mindez gyengíti a családot mint a házasságon alapuló természetes közösséget, ami pedig nem szolgálja a társadalom javát. Semmiféle ideiglenes vagy az élet továbbadása elől elzárt
kapcsolat nem biztosíthatja a társadalom jövőjét.


Az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai sok esetben foglalkoznak a házasság, a család és a gyermekvállalás kérdéseivel. Ezek a dokumentumok útmutatóul szolgálnak
az egyes tagországok számára. Sokszor azonban nehézség merül fel értelmezésüket illetően, és nem tisztázott az egyes szervek hozzáértése, jogosultsága az adott kérdésben, vagy a használt fogalmak pontos jelentése sem. Mindez odavezet, hogy gyakran maguk az illetékesek sem látják egy-egy folyamat célját és jelentőségét; a jóakaratú állampolgár pedig követni sem
tudja az irányváltásokat. Sokfelé a törvényhozás megkönnyíti a különféle „modern” családmodellek kialakulását, elősegítve ezzel az „elavult”, kizárólagos, felbonthatatlan és az életre
nyitott család eltűnését.


Az európai katolikus családegyesületek azzal a céllal, hogy egyesült erővel síkra szállhassanak az európai szerveknél a katolikus családok érdekében, 1997-ben megalapították az Euró-
pai Katolikus Családegyesületek Föderációját (FAFCE). Magyarország a Magyar Katolikus Családegyesület révén 2004-től aktív tagja a FAFCE-nak. A FAFCE 2016 áprilisában a tagszervezetek rendelkezésére bocsátott két tanulmányt. A tanulmányok bemutatják azokat az aktuális folyamatokat, amelyek rombolják a hagyományos családot és házasságot, illetve családi értékeket. Rámutatnak e folyamatok mozgatóerőire, feltárják életellenességüket, a nemiség és a nemi irányultság értelmezése körüli erkölcsi és jogi zavarokat, valamint az ebben a helyzetben egyre súlyosbodó válság jeleit. Ezeket a tanulmányokat most egyetlen kiadványba fűzve a magyar lakosság kezébe adjuk, hogy jobban eligazodjanak a házasság és a család körüli bonyolult, sokszor nagyon ellentmondásos jogi, erkölcsi és kulturális küzdelmekben.


Őszintén kívánom, hogy e füzet olvasása ne keserítse el az olvasót, hanem segítse eligazodni a házasság, a család, az emberi élet körüli hangzavarban, és így saját, valamint mindazok
házassága és családja, akikkel kapcsolatba kerül, biztosabb alapra épülhessen. A sziklára épített ház pedig állni fogja a viharokat.


Budapest, 2017. március.

Bíró László tábori püspök
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Családbizottságának elnök

 

A dokumentum itt olvasható teljes terjedelmében:

MI LESZ VELED, EURÓPAI CSALÁD?

A házasság és a család ma
Jogi és társadalmi változások Európában

MiLeszVeled

A szexuális és reproduktív egészség, illetve jogok (SZREJ), valamint az LMBT-jogok támogatása

az Európai Unió intézményeiben és az Európa Tanácsban

– felelősségvállalás és segítségnyújtás

Írta: Maria Hildingsson


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZERETET KÜLDETÉSÉBEN JÁRUNK

Az élettel teljes család

 

Love Is Our Mission – Előkészítő katekézis a Családok 8. Világtalálkozójára ’15

 

 

 

Ajánljuk fiatalok, fiatal felnőttek, jegyesek, házasok, egyedülállók plébániai csoportjaiban közös feldolgozásra. Értékes, jól használható segédanyagot kínál családos nyári táborok lelkiségi programjaihoz csoportbeszélgetésre szülők és fiatalok körében.

A katekézis fejezetenként kérdésekkel segíti a témák kiscsoportos feldolgozását. A katekézisben található szentírási részek és az egyházi dokumentumok idézetei egyéni elmélkedésre is lehetőséget nyújtanak.

A katekézist összeállította: a Philadelphiai Érsekség és a Család Pápai Tanácsa.
A Családok Világtalálkozója 2015. szeptember 22–27. között Philadelphiában (USA) kerül megrendezésre.

A katekézist kiadja: Magyar Katolikus Családegyesület – KORDA Kiadó (www.kordakonyv.hu - 6000 Kecskemét, Lestár tér 2. - Tel.: 76/328-977) - A5-ös méretű puhafedeles kiadvány, 127 oldal (800 Ft, a KORDA webáruházon keresztül 640 Ft).    [...]

A CSALÁD: MUNKA ÉS ÜNNEP

Felkészítő katekézis a Családok VII. Világtalálkozójára
(Milánó, 2012. május 30. – június 3.)

A teljes dokumentum itt letölthető.

Tartalom

[...]

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.)

© A Család Pápai Tanácsa, Vatikánváros, 2008.
A fordítás Gutai Gabriella és Radnai Jenő munkája, itt olvasható.

Tartalom

[...]

ÚJÍTSUK MEG A CSALÁDPASZTORÁCIÓT!
Bíró László püspökatya felhívása a családokhoz

Magyarországon a családpasztoráció az elmúlt tíz évben sok szép eredményt ért el. A továbbfejlődéshez azonban tudatosan kell tevékenykedni, felhasználva a korszerű pasztoráció eszközeit és megszervezve családpasztorációs munkát. Ehhez kíván segítséget nyújtani Bíró László, a MKPK családreferens püspöke, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke tanulmányában, melyet az egyházmegyei családreferensek 2004. februárjában Vácott tartott éves munkatalálkozóján hozott először nyilvánosságra.

A tanulmány itt olvasható.

Tartalom [...]