A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.)

© A Család Pápai Tanácsa, Vatikánváros, 2008.
A fordítás Gutai Gabriella és Radnai Jenő munkája, itt olvasható.

Tartalom

[...]

A katekézisekről
Ima a családért

Bevezetés
Első katekézis
    A család a hit legelső iskolája
Második katekézis
    Az ember, a házasság és a család igazsága
Harmadik katekézis
    Az emberi méltóság és az emberi élet tisztelete
Negyedik katekézis
    A család az emberi erények és értékek közvetítője
Ötödik katekézis
    A család nyitott isten és a felebarátok felé
Hatodik katekézis
    Az egészséges erkölcsi magatartás kialakítása a családban
Hetedik katekézis
    A család az első találkozási hely az egyházzal
Nyolcadik katekézis
    A család munkatársai: az egyházközség és az iskola
Kilencedik katekézis
    A názáreti szentcsalád példája
Tizedik katekézis
    A család az új evangelizáció alanya és tárgya

Források