A SZERETET KÜLDETÉSÉBEN JÁRUNK

Az élettel teljes család

 

Love Is Our Mission – Előkészítő katekézis a Családok 8. Világtalálkozójára ’15

 

 

 

Ajánljuk fiatalok, fiatal felnőttek, jegyesek, házasok, egyedülállók plébániai csoportjaiban közös feldolgozásra. Értékes, jól használható segédanyagot kínál családos nyári táborok lelkiségi programjaihoz csoportbeszélgetésre szülők és fiatalok körében.

A katekézis fejezetenként kérdésekkel segíti a témák kiscsoportos feldolgozását. A katekézisben található szentírási részek és az egyházi dokumentumok idézetei egyéni elmélkedésre is lehetőséget nyújtanak.

A katekézist összeállította: a Philadelphiai Érsekség és a Család Pápai Tanácsa.
A Családok Világtalálkozója 2015. szeptember 22–27. között Philadelphiában (USA) kerül megrendezésre.

A katekézist kiadja: Magyar Katolikus Családegyesület – KORDA Kiadó (www.kordakonyv.hu - 6000 Kecskemét, Lestár tér 2. - Tel.: 76/328-977) - A5-ös méretű puhafedeles kiadvány, 127 oldal (800 Ft, a KORDA webáruházon keresztül 640 Ft).    [...]

 

Szent Iréneusz egyházatya híres mondása szerint „Isten dicsősége az egészen élő ember”. Hasonlóképpen, az ember dicsősége az, hogy képes úgy szeretni, ahogyan Isten szeret. A családi élet meghívás arra, hogy ezt a szeretetet testesítsük meg a mindennapi életben.

Az alábbi katekézis – amely előkészületül szolgál a 2015-ben Philadelphiában megrendezésre kerülő Családok Világtalálkozójára – azt fejti ki tíz lépésben, tíz fejezetben, hogy mi katolikus keresztények mit hiszünk az emberi élet céljáról, a házasságról és a családról.

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. Örömre vagyunk teremtve

Többek vagyunk evolúciós véletlennél. Többek vagyunk biológiai adottságaink összességénél. Isten létezik. Isten jó. Isten szeret minket. Saját képmására teremtett, hogy osztozzunk örömében. Aktívan munkálkodik az életünkben. Elküldte egyszülött Fiát, hogy helyreállítsa méltóságunkat és hazavezessen minket.

II. A szeretet küldetésében járunk

Isten működik rajtunk keresztül. Küldetésünk van. A világban való létünknek az a célja, hogy fogadjuk el Isten szeretetét, és mutassuk meg Isten szeretetét másoknak. Isten gyógyítani akarja a megsebzett világegyetemet. Arra kér, hogy ebben a műben tanúi és segítői legyünk.

III. Az emberi szexualitás értelme

A tapintható, földi, testi világ nem élettelen anyag, nem is az ember akaratára bízott, szabadon formálható agyag. A teremtett világ szent. Szentségi jelentést hordoz. Isten dicsőségét tükrözi. A testünk is részét képezi. Szexualitásunk képes életet fakasztani, és osztozik az Isten képmására való teremtettség méltóságában. Ennek megfelelően kell élnünk.

IV. A kettő eggyé lesz

Nem arra vagyunk teremtve, hogy egyedül legyünk. Az embereknek szükségük van egymásra és kiegészítik egymást. Ezt a vágyakozást a kölcsönös érdeklődés és az egymás iránti szeretet tölti be a barátságban és a közös életben. A házasság a barátság egyedülállóan bensőséges formája, amely arra hívja meg a férfit és a nőt, hogy Isten szövetségének mintájára szeressék egymást. A házasság szentség. A házastársi szeretet termékeny és fenntartás nélküli. Ezt a szeretetet jeleníti meg Jézus hűsége az Egyház iránt.

V. Jövőt teremteni

A házasság értelemszerűen termékeny, és szeretettel fogadja az új életet. A gyermekek úgy alakítják majd a jövőt, ahogyan ők maguk alakulnak a családjukban. Gyermekek nélkül nem lehet jövő. A szeretettel és következetesen nevelt gyermekek képezik a szeretetteljes jövő alapját. A sebzett gyermekek egy sebzett jövő árnyékát vetítik elő. A családok jelentik minden nagyobb közösség bölcsőjét. A családok családegyházak, olyan helyek, ahol a szülők segítik gyermekeiket annak felfedezésében, hogy Isten szereti őket, és terve van mindegyikük életével.

VI. Minden szeretet gyümölcsöző

Nem mindenkinek a házasság a hivatása. De minden élet arra hivatott, hogy termékeny legyen. Minden életben ott rejlik a képesség és a vágyakozás arra, hogy új életet tápláljon – ha nem gyermekek szülése és felnevelése által, akkor az önátadás, az oktatás-nevelés és a szolgálat életadó formáiban. Az Egyház a különböző hivatások kiterjedt családja. Mindegyik hivatás különböző, de mindegyiknek szüksége van a többire és mindegyik támogatja a többit. A papság, a szerzetesség és a cölibátusban élők világi hivatása gazdagítja a házas állapot tanúságtételét, ugyanakkor gazdagodik is általa. A nem házasságban élők tisztaságának és cölibátusának különböző módjai az Isten és az emberi közösség szolgálatára adott élet különböző formáit képviselik.

VII. Fény a világ sötétségében

A küldetését teljesítő család a szeretet, az igazságosság, az együttérzés, a megbocsátás, a kölcsönös tisztelet, a türelem és az alázatosság iskolája egy olyan világban, amelyet besötétít az önzés és az érdekek harca. Ily módon a család megtanítja, mit jelent embernek lenni. Ugyanakkor sok csábító kísértésünk támad, hogy megfeledkezzünk arról, hogy a férfi és a nő szövetségre és közösségre van teremtve. Például a szegénység, a luxus, a pornográfia, a fogamzásgátlás, a filozófiai és más jellegű intellektuális tévedések olyan helyzeteket teremthetnek, amelyek kihívást jelentenek a családi élet számára, vagy fenyegetik az egészséges családi életet. Az Egyház a család védelme érdekében elutasítja ezeket.

VIII. Otthon a sebzett szívűeknek

Napjainkban különösen sok ember szembesül fájdalmas helyzetekkel, amelyeket a szegénység, a rokkantság, a betegség és a függőségek, a munkanélküliség és az előrehaladott kor magányossága okoz. A válás és az azonos neműek közötti vonzalom pedig különösen is kihat a családok benső életére. A keresztény családoknak és családcsoportoknak az irgalom, a biztonság, a barátság forrásává és támasszá kell válniuk a nehézségekkel küszködők számára.

IX. Anya, Tanító, Család: az Egyház természete és szerepe

Az Egyháznak intézményes formái vannak, mert a világban kell működnie. De az intézményesség nem meríti ki a lényegét. Az Egyház Krisztus Jegyese, „valaki” és nem „valami”. Szent XXIII. János pápa szavai szerint az Egyház anyánk és tanítónk, vigasztalónk és vezetőnk, hitünk révén családunk. Annak ellenére szükségünk van az Egyház bölcsességére, szentségeire, támogatására és igazsághirdetésére, hogy előfordul, hogy tagjai és vezetői vétkeznek, mert az Egyház magának Jézusnak a teste a világban – Isten népének a szó legszorosabb értelmében vett családja.

X. Döntsünk az élet mellett

Istennek célja volt a megteremtésünkkel. Isten szeretete a mi életre szóló küldetésünk. Ez a küldetés tesz képessé arra, hogy rátaláljunk igazi önazonosságunkra. Ha úgy döntünk, hogy magunkévá tesszük ezt a küldetést, akkor nemcsak a családi élet, hanem sok más dolog is új távlatot nyer számunkra. A családegyház küldetésének életre váltása azt jelenti, hogy a katolikus keresztény családok néha kisebbségben lesznek, a körülvevő kultúrától eltérő értékeket fognak képviselni. A szeretetre szóló küldetésünk elfogadása bátorságot és erőt követel. Jézus hív, és mi válaszolhatunk, dönthetünk, hogy hitben, reményben, szeretetben, örömben, szolgálatban és küldetésben élünk.

Ima a Családok Világtalálkozójáért

Rövidítések jegyzéke

Jegyzetek

 

 

Az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad, érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét veszíti az élete, ha szeretetet nem kap, szeretetet nem talál, nem vehet benne részt és nem teheti a szeretetet magáévá. Ezért adja a Megváltó Krisztus, mint már mondtuk, az embernek az ember teljes kinyilatkoztatását. És ez – lehet mondani – a Megváltás misztériumának emberi oldala. Tudniillik a Megváltásban fedezi föl az ember saját emberségének méltóságát, nagyságát, értékét.

Szent II. János Pál pápa
Redemptor Hominis 10., 1979. március 4.

 

A családról fogunk elmélkedni, a családról, amely a társadalom alapvető sejtje. A Teremtő a kezdetektől megáldotta a férfit és a nőt, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, így a család a Háromságos Isten képmása a földön.

Elmélkedésünk elénk tárja a család és a házasság szépségét, a nagyszerűségét ennek az emberi valóságnak, amely oly egyszerű, és mégis oly gazdag, magába foglal örömöt és reményt, gyötrelmet és szenvedést – ahogyan ez az élet egészéhez is hozzátartozik. Az lesz a célunk, hogy elmélyítsük a család teológiáját, és fontolóra vegyük, hogy milyen lelkipásztori tevékenységet kíván a jelenlegi helyzet. Legyünk bölcsek, ne essünk a „kazuisztika” hibájába, hiszen ez elkerülhetetlenül gyengítené munkánk minőségét. Manapság a családot lenézik és rosszul bánnak vele. Nekünk ki kell fejeznünk elismerésünket, hogy milyen gyönyörű, igaz és jó dolog családot alapítani, családnak lenni napjainkban; és mennyire elengedhetetlen a család a világ élete és az emberiség jövője szempontjából. Az a feladatunk, hogy megismertessük mindenkivel Isten csodálatos tervét a családról, és a nehézségek között a családokat kísérve segítsük őket, hogy örömmel meg tudják valósítani Isten tervét.

Ferenc pápa
Felszólalás a bíborosok rendkívüli konzisztóriumán, 2014. február 20.