Magyar Katolikus Családegyesület Életvédő Fóruma Bíró László püspök kezdeményezésére jött létre. A közösség tagjai vallják, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától a természetes végéig szent, nem pusztán személyes, hanem közösségi, társadalmi érték is, minden személyi jog forrása és feltétele; megfelelő, teljes, feltétlen jogi védelmét a világi társadalmakban is biztosítani kell. A fórum az évente tartott négy rendes, teljes ülés keretében ma már több mint harminc taggal, élet- és családvédő szolgálatával, különösen imanapok, előadások tartásával, konferenciák szervezésével, állásfoglalások kiadásával, jogszabálytervezetek véleményezésével, szakértői, tanácsadói feladatok ellátásával fejti ki tevékenységét.