MEGHÍVÓ

 

FIATALOK és idősebbek KÖZÖS IMÁJA AZ ÉLETÉRT
Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe márc. 25. virágvasárnap helyett,

2018. április 9-én, hétfőn 18.30 – 21 óráig

Együtt imádkozunk az élet örömeinek és a család értékeinek felismeréséért,
és az élettel szemben elkövetett tévedéseink, bűneink bocsánatáért.

Szeretettel hívunk és várunk

a Sziklatemplomba
(A Gellérthegyen a Szabadsághídnál)

„...élek és ti is élni fogtok.”
Jn 14,19

 

Ferences és más imádságok: Komáromi Mária ofs

Elmélkedések, tanúságtételek:

Bemutatkozik a Fiatalok az Élet Szolgálatában  közösség
és a MÉCS Családközösség egy családja beszél arról, hogyan szolgálják az életet egyéni és közösségi életükben.

A zenei szolgálatot is a fiatalok látják el    [...] 

20. 00 órakor
szentmisét mutat be

Bíró László püspök,
az MKPK Családügyi Referense, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Szervező az Életvédő Fórum és a Ferences Világi Rend tagja: Komáromi Mária

A MEGHÍVÓ letölthető