Hangfelvételek és prezentációk 

 

CSÜTÖRTÖK HANGFELVÉTEL         PREZENTÁCIÓ

Bíró László püspök

Köszöntő

 

A Kongresszus megnyitása

Dr. Tóth Pál, Beer Miklós ppk,

Harrach Péter, Tóth Judit

Kerekasztal a Kongresszusról

 

A beszélgetést vezeti: Mikesy Pongrác

 

 

Határon túliak

Illyés Erika - A Gyulafehérvári Egyházmegye

Nagy J. a. - A 25. Családkongresszus

Házigazda: Gáspár István

Jubileumi ünnepség

   
   

PÉNTEK

HANGFELVÉTEL         PREZENTÁCIÓ

Novák Katalin államtitkár

 

Erős Családok – Erős Nemzet

Prezentáció

Jean-Yves Brachet OP 

 

A család evangéliumáról a mai világban

 

dr. Barzó Tímea PhD

 

Családbarát-e a magyar polgári törvénykönyv?

Prezentáció

dr. Lenkovics Barnabás

 

Van-e alkotmányos garancia a családbarát országra?

Alkotmányos családvédelem

dr. Papp Miklós 

 

A mai magyar házasságok, családok

Prezentáció

dr. Lukács László SchP

 

A Boldogabb Családokért körlevél két évtized távlatából

Prezentáció

Szentmise, Lukács László

 

Olvasmány, evangélium, homilia

Süveges Gergő, Krúdy Tamás, Szikora József,

Keresztes Ilona, Madocsai Bea

Média kerekasztal

 

   
SZOMBAT HANGFELVÉTEL         PREZENTÁCIÓ

Kuzmányi István

 

Így láttam a Világtalálkozót

 

Ménesi Balázs és Krisztina 

 

A Pasztorális Konferencia előadásai

Prezentáció

Szelestei Gábor és Barbara

 

A Pasztorális Konferencia előadásai

Prezentáció

Kuzmányi Gabriella

 

Dublinról

Prezentáció

Kocsis Fülöp érsek

 

Dublin üzenete

 

Horváth Tamás

 

Dublin és a családpasztoráció

 

Zárómise, Beer Miklós püspök

 

Olvasmány, szentlecke, evangélium, homilia

 

Beer Miklós püspök Záróáldás

 

 

 

HANGFELVÉTELEK ÉS PREZENTÁCIÓK

RIPORTFILM  - KÉPEK  -  HARANGJÁTÉK

 

„25 éve a boldogabb családokért” mottóval tartotta meg hagyományos családkongresszusát a Magyar Katolikus Családegyesület - idén Balatonakarattyán, november 22. és 24. között. Bíró László püspök atya betegsége miatt sajnos nem tudott jelen lenni a jubileumi kongresszuson, de a megnyítóra küldött hangüzenetét közösen meghallgattuk.  A három nap alatt az Egyesület negyedszázados működéséről szóló, szép és felemelő visszaemlékezések hangzottak el, másrészt Állam és az Egyház a családért címmel gazdasági, jogi és teológiai előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket hallottunk a családok helyzetéről. Az alábbiakban a Magyar Kurír tudosítását olvashatjuk.

 

Mi történt 1999 óta, a Boldogabb családokért címmel írt körlevél megjelenése óta? – ez a kérdés állt Lukács László SchP előadása középpontjában, melyben a családokat tekintve nemcsak a magyar helyzetre nézett rá, hanem Európára is, és azt is vizsgálódása alá vonta, hova kell ma az Egyháznak a hangsúlyokat helyeznie a pasztorációban.   [...]

„25 éve a BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”

MEGHÍVÓ

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

Mérföldkőhöz érkeztünk, a 25. CSALÁDKONGRESSZUSRA készülünk. 25-ödször gyűlünk össze, hogy a családokét végzett munkánkról beszéljünk, hogy tapasztalatot cseréljünk, és hogy együtt, közös elhatározással újabb és újabb célokat tűzzünk magunk elé. A családkongresszusokon hálát adtunk elért eredményeinkért és Isten áldását kértük terveinkre, munkánkra.

24 kongresszust tartottunk Máriabesnyőn, egyre jobb és szebb körülmények között. Közben a lelkigyakorlatos ház sokat fejlődött, most azonban elérkezett oda, hogy az egyre növekvő igények kielégítéséhez nagyszabású átalakításra van szükség. A munkák folynak, de csak a 26. Kongresszust tudjuk majd újra ott megtartani. Ezért hívlak most új helyszínre ünnepelni mindnyájatokat

XXV. Családkongresszusunkra,
amely 2018. november 22-től 24-ig lesz Balatonakarattyán,
a MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjában
(8172 BALATONAKARATTYA, Tompa Mihály utca 1.) 

[...]

Igazság, szeretet, öröm és irgalom – Ismét családpasztorációs papi találkozó Leányfalun

Őszi találkozójukat tartják a családpasztorációban elkötelezett papok október 1–3. között Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Igazság, szeretet, öröm, irgalom a pápai megnyilatkozásokban és a pasztoráció gyakorlatában, jelenlét a médiában – ezek voltak az első nap fő témái.

Veni Sancte – a kezdés öröme. Szentmisével kezdődött a családpasztorációs papi találkozó Leányfalun. Évről évre itt gyűlnek össze a Magyar Katolikus Családegyesület szervezésében, Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense meghívására római és görögkatolikus papok, papnövendékek tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, töltekezésre. Igazság, szeretet, öröm és irgalom – a pasztoráció ezen meghatározó hívószavait helyezték ezúttal a középpontba, hogy a pápai megnyilatkozások nyomán áttekintsék tartalmukat, szerepüket a pasztorációban. 

[A teljes cikk ...]

Hangfelvételek és prezentációk ...

 

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

 

Ferenc Pápa az Amoris Laetitia-ban írja: A II. Vatikáni Zsinat felhívta a figyelmet a pozitív és okos szexuális nevelés szükségességére, amely életkoruknak megfelelően fokozatosan éri el a gyermekeket és serdülőket, figyelembe véve a pszichológia, a pedagógia és a didaktika tudományos eredményeit. Vajon neveléssel foglalkozó intézményeink elfogadták-e ezt a kihívást? Nem könnyű a szexuális nevelést megszervezni egy olyan korban, amikor banalizálják és el akarják szegényíteni a szexualitást. Csakis a szeretetre és a kölcsönös önátadásra nevelés keretében lenne szabad megvalósítanunk ezt a nevelést, hogy a szexualitás nyelvezetét ne kiábrándítóan elsilányítottnak, hanem megvilágítottnak lássuk. A szexuális ösztön kiművelhető a szilárd önismeret és a biztos önuralom birtokában, ezek ugyanis segítenek az örömben és a szeretetben való találkozás értékes képességének felszínre hozatalában. (l. AL 280)

 

A Laikusok, Élet és Család Dikasztériuma külső szakértők bevonásával megkezdte a Fiatalok érzelmi és szexuális nevelése címmel egy nevelési anyag kidolgozását. Jelenleg folyik az anyag széleskörű értékelése és véleményezése, a tökéletesítési javaslatok összegyűjtése és kiértékelése. Ebben a munkában az MKPK Családbizottságának megbízásából vesz részt dr. Janka Ferenc atya, főiskolai tanár, veszprémi gk. parochus.    

[...]