„25 éve a boldogabb családokért” mottóval tartotta meg hagyományos családkongresszusát a Magyar Katolikus Családegyesület - idén Balatonakarattyán, november 22. és 24. között. Bíró László püspök atya betegsége miatt sajnos nem tudott jelen lenni a jubileumi kongresszuson, de a megnyítóra küldött hangüzenetét közösen meghallgattuk.  A három nap alatt az Egyesület negyedszázados működéséről szóló, szép és felemelő visszaemlékezések hangzottak el, másrészt Állam és az Egyház a családért címmel gazdasági, jogi és teológiai előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket hallottunk a családok helyzetéről. Az alábbiakban a Magyar Kurír tudosítását olvashatjuk.

Mi történt 1999 óta, a Boldogabb családokért címmel írt körlevél megjelenése óta? – ez a kérdés állt Lukács László SchP előadása középpontjában, melyben a családokat tekintve nemcsak a magyar helyzetre nézett rá, hanem Európára is, és azt is vizsgálódása alá vonta, hova kell ma az Egyháznak a hangsúlyokat helyeznie a pasztorációban.   [...]

„25 éve a BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”

MEGHÍVÓ

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

Mérföldkőhöz érkeztünk, a 25. CSALÁDKONGRESSZUSRA készülünk. 25-ödször gyűlünk össze, hogy a családokét végzett munkánkról beszéljünk, hogy tapasztalatot cseréljünk, és hogy együtt, közös elhatározással újabb és újabb célokat tűzzünk magunk elé. A családkongresszusokon hálát adtunk elért eredményeinkért és Isten áldását kértük terveinkre, munkánkra.

24 kongresszust tartottunk Máriabesnyőn, egyre jobb és szebb körülmények között. Közben a lelkigyakorlatos ház sokat fejlődött, most azonban elérkezett oda, hogy az egyre növekvő igények kielégítéséhez nagyszabású átalakításra van szükség. A munkák folynak, de csak a 26. Kongresszust tudjuk majd újra ott megtartani. Ezért hívlak most új helyszínre ünnepelni mindnyájatokat

XXV. Családkongresszusunkra,
amely 2018. november 22-től 24-ig lesz Balatonakarattyán,
a MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjában
(8172 BALATONAKARATTYA, Tompa Mihály utca 1.) 

[...]

Igazság, szeretet, öröm és irgalom – Ismét családpasztorációs papi találkozó Leányfalun

Őszi találkozójukat tartják a családpasztorációban elkötelezett papok október 1–3. között Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Igazság, szeretet, öröm, irgalom a pápai megnyilatkozásokban és a pasztoráció gyakorlatában, jelenlét a médiában – ezek voltak az első nap fő témái.

Veni Sancte – a kezdés öröme. Szentmisével kezdődött a családpasztorációs papi találkozó Leányfalun. Évről évre itt gyűlnek össze a Magyar Katolikus Családegyesület szervezésében, Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense meghívására római és görögkatolikus papok, papnövendékek tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, töltekezésre. Igazság, szeretet, öröm és irgalom – a pasztoráció ezen meghatározó hívószavait helyezték ezúttal a középpontba, hogy a pápai megnyilatkozások nyomán áttekintsék tartalmukat, szerepüket a pasztorációban. 

[A teljes cikk ...]

Hangfelvételek és prezentációk ...

 

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

 

Ferenc Pápa az Amoris Laetitia-ban írja: A II. Vatikáni Zsinat felhívta a figyelmet a pozitív és okos szexuális nevelés szükségességére, amely életkoruknak megfelelően fokozatosan éri el a gyermekeket és serdülőket, figyelembe véve a pszichológia, a pedagógia és a didaktika tudományos eredményeit. Vajon neveléssel foglalkozó intézményeink elfogadták-e ezt a kihívást? Nem könnyű a szexuális nevelést megszervezni egy olyan korban, amikor banalizálják és el akarják szegényíteni a szexualitást. Csakis a szeretetre és a kölcsönös önátadásra nevelés keretében lenne szabad megvalósítanunk ezt a nevelést, hogy a szexualitás nyelvezetét ne kiábrándítóan elsilányítottnak, hanem megvilágítottnak lássuk. A szexuális ösztön kiművelhető a szilárd önismeret és a biztos önuralom birtokában, ezek ugyanis segítenek az örömben és a szeretetben való találkozás értékes képességének felszínre hozatalában. (l. AL 280)

 

A Laikusok, Élet és Család Dikasztériuma külső szakértők bevonásával megkezdte a Fiatalok érzelmi és szexuális nevelése címmel egy nevelési anyag kidolgozását. Jelenleg folyik az anyag széleskörű értékelése és véleményezése, a tökéletesítési javaslatok összegyűjtése és kiértékelése. Ebben a munkában az MKPK Családbizottságának megbízásából vesz részt dr. Janka Ferenc atya, főiskolai tanár, veszprémi gk. parochus.    

[...]