MEGHÍVÓ

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!
Szeretettel hívlak mindnyájatokat a

 

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA,
AMELY  LEÁNYFALUN,
A SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)  
lesz 2018. október 1-től 3-ig.

Igazság, szeretet, öröm és irgalom – olyan szavak, amelyekkel nem csak Ferenc pápa, hanem elődei is sokat foglalkoztak. Találkozónkon körüljárjuk ezeknek a szavaknak a tartalmát, áttekintjük szerepüket pasztorációnkban. Foglalkozunk továbbá az ifjúság pasztorációjával, a Találkozó napjaiban kezdődik ugyanis Rómában az ifjúsági szinódus, fontos tehát, hogy családokért fáradóknak tiszta képe legyen a magyar ifjúság helyzetéről. Végül első kézből kapunk beszámolót az augusztus végi Családok 9. Világtalálkozójáról.

A részletes program a mellékletben található, vagy honlapunkról letölthető.

A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a részt venni szándékozók legkésőbb 2018. szeptember 20-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy a honlapunkon és más honlapokon megjelent elektronikus jelentkezési felületen keresztül jelentkezzenek. A találkozó költségeihez való hozzájárulást (12 500 Ft/fő) a helyszínen, postai csekken (kérésre küldjük), ill. banki átutalással kérjük befizetni.

 

Bíró László tábori püspök                              
MKPK Családbizottságának elnöke   
                 

 

 

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

 

Ferenc Pápa az Amoris Laetitia-ban írja: A II. Vatikáni Zsinat felhívta a figyelmet a pozitív és okos szexuális nevelés szükségességére, amely életkoruknak megfelelően fokozatosan éri el a gyermekeket és serdülőket, figyelembe véve a pszichológia, a pedagógia és a didaktika tudományos eredményeit. Vajon neveléssel foglalkozó intézményeink elfogadták-e ezt a kihívást? Nem könnyű a szexuális nevelést megszervezni egy olyan korban, amikor banalizálják és el akarják szegényíteni a szexualitást. Csakis a szeretetre és a kölcsönös önátadásra nevelés keretében lenne szabad megvalósítanunk ezt a nevelést, hogy a szexualitás nyelvezetét ne kiábrándítóan elsilányítottnak, hanem megvilágítottnak lássuk. A szexuális ösztön kiművelhető a szilárd önismeret és a biztos önuralom birtokában, ezek ugyanis segítenek az örömben és a szeretetben való találkozás értékes képességének felszínre hozatalában. (l. AL 280)

 

A Laikusok, Élet és Család Dikasztériuma külső szakértők bevonásával megkezdte a Fiatalok érzelmi és szexuális nevelése címmel egy nevelési anyag kidolgozását. Jelenleg folyik az anyag széleskörű értékelése és véleményezése, a tökéletesítési javaslatok összegyűjtése és kiértékelése. Ebben a munkában az MKPK Családbizottságának megbízásából vesz részt dr. Janka Ferenc atya, főiskolai tanár, veszprémi gk. parochus.    

[...]