ESEMÉNYEK - 2015

 A címekre kattintva a cikkek tovább olvashatók [>>>].

Irgalmas, mint az Atya

az Irgalmasság Szentévében
2015. december 27.

Felhívás

 

Főtisztelendő egyházmegyei családpasztorációs és családreferens Atyák!
Kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek!
Kedves családreferens és családbizottságban dolgozó testvérek!
Kedves családok!

„Az Egyház életének boltozatát az irgalmasság oszlopa tartja”, írja Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévét meghirdető bullájában (MV 10). Ebből következik, hogy a családegyház életének boltozatát is az irgalmasság oszlopa tartja. Fontos tehát, hogy a családok is bekapcsolódjanak a Szentév eseményeibe, hogy az irgalmasság évében „jusson el mindenkihez a megbocsátás hívó szava, és senki ne maradjon közömbös az irgalmasság megtapasztalására szóló meghívás iránt.” (MV 19).

A Családok 8. Világtalálkozóján, Philadelphiában, a záró szentmisén bejelentették, hogy Ferenc pápa december 27-én, a Szent Család vasárnapján, a Szent Péter bazilikában a családokkal fog együtt ünnepelni, hogy Isten irgalmasságának fényében a családok is megtapasztalják a megbocsájtást és az igazságot, tudva, hogy igazán kiengesztelődnünk mindig elsősorban Istennel kell, tehát szükségképpen a közösséggel – az Egyházzal és a családdal – és saját magunkkal. A Szentatya szándéka szerint ez az esemény nem nagyszabású nemzetközi összejövetel lesz, sokkal inkább mély lelkiségű, a jelenlévők megtérését szolgáló helyi ünnep.

[...]

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet
hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)

Ezzel a mottóval ünnepeltük idén a családok hivatását a XXII. Családkongresszuson, Máriabesnyőn -  családreferens és a családpasztorációban érintett házaspárok és atyák a Kárpát-medencéből - Bíró László püspök atya vezetésével. Szentmisék, előadások, kiscsoportos műhelyek, személyes beszélgetések, esti szentségimádás - a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban és a szomszédos gyönyörű kegytemplomban ezek voltak a program bensőséges eseményei csütörtök délutántól szombat délig (2015. november 12-14).  

A Kongresszus egyik fő üzenete és egyben a közelmúltban lezárult XIV. Szinódus üzenete is: a családok a jövő Egyházának kulcsszereplői, a családok nem csak egy külön csoportot jelentenek, nem csak a rétegpasztorációk egyike, hanem sokkal inkább mindent a családokon keresztül kell néznünk.

[...]

 

Bíró László a családok világtalálkozójáról –

A szeretet a küldetésünk!

Szeptember 22. és 27. között tartották Philadelphiában a Családok VIII. Világtalálkozóját. A kongresszuson és találkozón Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense is részt vett, akit még hazautazása előtt kérdeztünk (Magyar Kurír).


– Mi a benyomása a találkozóról? Hogyan értékelné?

– Ez a nyolcadik világtalálkozó, és mindegyiken részt vehettem, mindegyik más és más hangsúlyt kapott. Először, Trujillo bíboros (Alfonso López Trujillo kolumbiai bíboros, a Család Pápai Tanácsa elnöke 1990 és 2008 között – a szerk.) idején a keresztény ember társadalmi-politikai felelősségéről volt szó. Aztán Antonelli bíboros (Ennio Antonelli olasz bíboros, a Család Pápai Tanácsa elnöke 2008 és 2012 között – a szerk.) idejében inkább arra figyeltünk, hogy a statisztikák hogyan támasztják alá az egyház tanítását a családról. A bíborosnak az volt az alapmondata: „Ami megtörtént, az igaz.”

[...]

Új világ nyílik meg előttünk, ha a szentségek mélyebb vonatkozását megsejtjük. (Bíró László)

 

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

Leányfalu, 2015. október 5-7.

A találkozó három tématerülete:

- A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD ANTROPOLÓGIAI SZEMPONTBÓL
- A HÁZASSÁG SZENTSÉGE ÉS A TÖBBI SZENTSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLAT
- BESZÁMOLÓ A CSALÁDOK 8. VILÁGTALÁLKOZÓJÁRÓL

Részletes program

A házasság szentségének antropológiai megközelítése állt az őszi családpasztorációs papi találkozó középpontjában. A lelkipásztori tanácskozást kezdeményező Bíró László püspököt, az MKPK családbizottságának elnökét kértük értékelésre.

– Mire helyezi a hangsúlyt a mostani családpasztorációs papi találkozó?

– A huszadik konferencia körül járunk. Felépítésben követjük a korábbiakat, mert olyan hangsúlyokat határoz meg a valóságunk, melyekkel nem lehet nem foglalkozni. Antropológiai megközelítésből indultunk el, mert a keresztény gondolkodás alaptörekvése, hogy az embert test és lélek együtteseként láttassa. Az első nap Lukács László atya a test és lélek viszonyából, a személyből kiindulva vizsgálta meg, mi az, amire a házasság épül. Ebből az elméleti előadásból eljutottunk a házasság hétköznapjaihoz, amiről őszinte, mély tanúságtétel hangzott el. Az esti fórum is a mindennapi valósághoz közelített. Újságíró vendégünkkel arról beszélgettünk, hogyan kell ma kommunikálni a házasság értékét, hogy az szélesebb rétegekhez eljusson. 

Trauttwein Éva interjúja (Magyar Kurír, tovább...)

 

 ELŐADÁSOK ÉS PREZENTÁCIÓK

 

 

 

 

 

Életének 73. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után, 2015. május 22-én elhunyt Sztrilich Ágnes szociális testvér.

 

Sztrilich Ágnes 1942-ben született szülei ötödik gyermekeként. Édesapja Sztrilich Pál fogorvos, cserkészvezető, a magyar cserkésztisztképzés megszervezője, a Magyar Cserkész című folyóirat szerkesztője; édesanyja Csapody Hedvig, a Katolikus Leányok Országos Szövetségének elnöke volt.

„Istent megismerni, másokkal megismertetni, szeretni, másokkal megszerettetni! Istent másokban szolgálni, és együtt a Mennyországba jutni!” – ez a gondolat már elsőáldozásra készülve szívébe vésődött, majd amikor a történelmi körülmények miatt a bérmálás szentségében már nyolc évesen megkapta a Szentlelket, és felnőtt kereszténnyé válhatott, még inkább elmélyült benne. Isten szeretete és meghívása megnyitotta számára az utat a felismert hivatás és küldetés követésére. 1960-ban, 18. életévének betöltése után azonnal, még érettségi előtt jelentkezett az akkoriban – az állami rendelkezések miatt – csak illegalitásban működő Szociális Testvérek Társaságába, ahol jelentkezését elfogadták.

Első fogadalmát 1966-ban, örökfogadalmát 1973-ban tette le. Fogadalmi mottója: „Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged!”

Világnézeti okokból nem vették fel az egyetemre, ezért a diétásnővérképzőt végezte el 1965-ben, majd az Egészségügyi Főiskola dietetika szakán szerzett felsőfokú végzettséget. [...]

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Európában az utóbbi időben megsokasodtak az életetellenes, az ember élethez való alapjogát megkérdőjelező megnyilatkozások. Egyesek törvénybe szeretnék iktatni az embernek azt a jogát, hogy ő döntsön életről-halálról. Tavaszi családpasztorációs papi találkozónkon az emberi személy méltóságáról, az életvédelem és a családpasztoráció összefüggéseiről lesz szó.  Szeretettel hívlak mindnyájatokat erre a találkozóra és kérlek, buzdítsatok a részvételre minden a családpasztorációban tevékenykedő, vagy tevékenykedni szándékozó paptestvért (a találkozó programja).

 Bíró László, a MKPK családreferens püspöke

Családpasztorációs papi találkozó – középpontban az emberi méltóság

Beszámoló a Magyar Kurír honlapjáról (Trauttwein Éva)

Az emberi személy méltósága, az életvédelem és a családpasztoráció összefüggéseivel foglalkoztak április 14-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottsága által szervezett családpasztorációs papi találkozó résztvevői Budapesten, az MKPK irodaházában. [...]

Szegeden lezajlott az évnyitó Családreferens Találkozó 2015. január 23-24 között.

(A címére kattintva a cikk tovább olvasható: World Cafe, visszajelzés, Goda Gy. előadása, képek)

[...]