ESEMÉNYEK - 2016

 A címekre kattintva a cikkek tovább olvashatók [>>>].

Molino 23cskongA hagyományosan Máriabesnyőn tartott három napos kongresszus mottója idén MAGNIFICAT! volt.

A Kongresszus első délutánján áttekintettük, hogy milyen helyzetben vannak nálunk a családok ma, mik a teendőink, és milyen erőforrásokra támaszkodhatunk. Pénteken Tomka Ferenc, Horváth Árpád SJ, Berán Ferenc atyák mutatták be az Amoris Laetitia apostoli buzdítás lelkiségét, a családokra vonatkozó szentatyai útmutatást. Délután néhány, a családokra vonatkozó aktuális kérdést beszéltünk át közösen. Este betekintést kaptunk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus előkészületeibe Fábry Kornél atyától.  Szombaton Madocsay Bea tanúságát és tapasztalatait hallhattuk a különélő és elvált hívek fájdalmairól, helyzetéről. A lelkigyakorlattal is felérő Kongresszust a napi szentmisék és az esti a kegytemplomi esti áhítatok tették bensőségessé.

 

Itt találjuk a Kongresszus programját.

Elekné Fábián Kriszti személyes beszámolója a Családkongresszusról

Milyen volt életem első Családkongresszusa?

Ha két szóban kellene összefoglalnom a 23. Családkongresszus lényegét, azt mondanám: öröm és felkészültség.
Öröm, mert a házasság és a szülői hivatás csodaszép, jó ebben megerősíteni egymást, jólesik ezt újra végiggondolni és hálát adni érte. És felkészültség, mert remek előadásokat hallottunk a három nap alatt, amelyek tudással, ötletekkel, javaslatokkal vérteztek fel minket, hogy „a világba visszatérve” szembenézhessünk a számtalan kihívással.


 szulinapi csaladElőször vettünk részt ilyen jellegű találkozón – a férjemmel, Péterrel és az egyéves kisfiúnkkal, Lackóval indultunk útnak. Talán merész vállalkozásnak tűnhet, de amikor megkaptam a meghívót, úgy éreztem, hogy ott a helyünk, és a szervezők is biztattak. Legkisebb ugrifülesként (három éve vagyunk házasok) még kevés tapasztalatom van a családi életben, és csodálattal nézem a négy-, öt-, hatgyermekes (és sokunokás) házaspárokat. Meglepő módon azonban szinte nem is érződött ez a különbség; nagy nyitottsággal és befogadással találkoztunk.) Mindenki barátságosan fogadott minket, egy kedves apuka jóvoltából még úgy is tudtuk hallgatni az előadásokat, hogy közben a kisfiúnk játszott a folyosón, mert kihangosították a teremben elhangzottakat. Volt idő ismerkedni, beszélgetni, de elcsendesedni is. Lehetetlen lenne ennek a színvonalas és tartalmas programnak minden fontos mozzanatát felsorolni, inkább néhány személyes benyomást szeretnék megosztani az olvasókkal, hátha másnak is javára válik.

A kongresszus mottója a Magnificat volt, az örömujjongás. „Nagyot művelt velem Ő, aki hatalmas!” Bíró László püspök atya lelkesítő szavai megadták az alaphangot: milyen nagyszerű terve van velünk az Istennek, milyen nemes hivatás, hogy a férfi és nő együtt tükrözi az Ő képmását! Adjuk tovább az örömhírt, ne a krízist emlegessük folyton, mert azzal csak elmélyítjük. Stella Leontin atya pedig házigazdaként köszöntött minket. Szívet melengető gondolatai közül most csak egyet idézek fel: ahol az édesanya, ott van az otthon. Ahol a Szűzanya van, ott a mi hazánk is!

Természetesen nem dughatjuk homokba a fejünket, látni kell a mai helyzetet, a problémákat is – ebben segített Spéder Zsolt statisztikai körképe és Farkas Péter előadása, amelyben antropológiai és kulturális szempontok szerint elemezte a társadalmi folyamatokat. Amit ebből kiemelnék: legyünk tájékozottak, ismerjük meg alaposan Egyházunk tanítását és járjunk nyitott szemmel a világban! Vegyük észre, hogy milyen változások zajlanak (pl. erkölcsi relativizmus, individualizmus, konzumizmus, gender-ideológia stb.) és tudatosan feleljünk meg ezekre krisztusi lelkülettel. Ha csak történnek velünk a dolgok, ha a hitünk gyerekcipőben marad, elsodor az ár. A válasz ott van (többek közt) a Familiaris Consoritio, az Evangelii gaudium és az Amoris Laetitia lapjain, csak olvassuk már el! Nyilván az élő istenkapcsolat és a bibliaolvasás mindennek az alapja, de szükség van a „továbbképzésre”, mert így tudunk talpon maradni és másoknak is támaszt nyújtani.

Ide kapcsolódik Tomka Ferenc atya előadása, amely tovább bontogatta a Ferenc pápától kapott gyönyörű ajándékcsomagot, vagyis az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítást. Bár a könyv a polcomon van hónapok óta, még nem jutottam messzire benne. Most viszont nagy kedvet kaptam hozzá, hogy elolvassam! Vagyis hogy ne csupán elolvassam, hanem inkább alaposan átelmélkedjem. Sőt, Feri atya leginkább arra biztatott, hogy ÉLJÜK, amit a pápa javasol – például a szeretethimnuszról szóló részben. Emellett ismét szíven ütött, hogy mennyire fontos a szexualitás valódi értelméről, szépségéről, Isten erről alkotott tervéről beszélni a fiataloknak. Ne a médiából, kortársaktól, „felvilágosító órákról” szerezzék az első benyomásaikat, mert az régen rossz. Felelősségünk van, hogy egészen kicsi (óvodás!)koruktól kezdve beszélgessünk a szexualitásról, szerelemről a gyermekeinkkel, merjenek kérdezni minket, mi pedig legyünk felkészültek és hitelesek! A Gonosz nagyon erősen támad ezen a téren, nagy sebeket tud okozni… fontos, hogy mi lépjünk először, leplezzük le azt a sok hazugságot, amit manapság próbálnak elhitetni a fiatalokkal. (Pl. nem csak a hit érveit, de tudományos érveket is felsorakoztathatunk amellett, hogy miért jó a szexuális kapcsolattal a házasságkötésig várni.) Kereszténynek lenni nem maradi, hanem igenis modern és bölcs dolog!

Visszatérő gondolat, hogy ezt a dokumentumot (és a pápa más megnyilatkozásait is) a maga teljességében kell értelmeznünk. Nem szabad egyes részeit kiragadnunk, mert akkor téves következtetésre jutunk.) Így kerül a helyére az igazságosság és az irgalom. Nekünk embereknek ez gyakran ellentmondásnak tűnik, pedig Isten számára az irgalmas szeretet és az igazság(osság) egy. Ezt a dilemmát igyekezett sok konkrét példával és világos beszéddel feloldani Horváth Árpád jezsuita atya. Beszélt arról, hogy mi a megkülönböztetés lényege, hogyan lehet az egyes esetekben a helyes utat megtalálni, amely nem hazug, nem buzdítja a bűnös embert további bűnre, nem helyesli a rosszat, de mégis felemeli őt, szereti mint személyt és esélyt ad neki a változásra, az Istennel való kapcsolat helyreállítására.

Berán Ferenc atya családegyházról szóló előadása is szépen továbbvitte ezt az ívet, és kitért a gyermeknevelés kérdéseire is. Saját életéből idézett fel meghatározó emlékeket, amelyek segítették őt a hitében. Néha egy-egy apró gesztus is nagyon kifejező (pl. a kenyér megáldása, mielőtt megszegik), és bár fontosak a szavak, a szülők leginkább az életük példájával nevelnek. Szó esett arról, hogy bizony, időnként szükség van a büntetésre is, de ez sosem a személy ellen irányul, hanem a cselekedetet ítéli el. Tetszett az a megfogalmazás, hogy „a büntetés ne fal legyen (aminek fejjel nekimegy), hanem korlát.” Egy jelzés, hogy az illető rossz úton jár, de a célja a javítás, a helyreállítás. („Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”)

Nagy öröm volt számomra Madocsai Bea előadását hallani az elvált, különélő, újraházasodott hívők helyzetéről és a számukra szervezett lelkigyakorlatról. Sajnos a mi családunkban is van, akit érint ez a fájdalom, és szeretném minél jobban megérteni, mit is élnek át és hogyan lehet mellettük állni, jól segíteni. Tehát szó sincs arról, hogy bárki is kisebbíteni akarná a válás okozta törést vagy „lejjebb akarná tenni a mércét”. Tudom, hogy mennyire törékeny az ember, és óriási hálát érzek, hogy Isten – minden gyarlóságunk ellenére, – megadta nekünk az örömteli házasság ajándékát. Ez a beszámoló is azt erősítette bennem, hogy minden nap tennem és imádkoznom kell a házastársamért, a családunk egységéért.

A három nap során volt lehetőség kisebb csoportokban is megvitatni különféle témákat, pl. hogy mit tehetünk családként az Egyházért, hogyan tudná az Egyház még jobban segíteni a családpasztorációt, hogyan tudjuk befolyásolni a kulturális-szociálpolitikai intézményeket, folyamatokat, kell-e vagy miben kell kompromisszumokat kötnünk hívőként stb. Építő volt egymás tapasztalatai, nehézségeit hallani! Egyik este élénk beszélgetés alakult ki a médiának a családra gyakorolt hatásáról Mohayné Keresztes Ilona és Krúdy Tamás vezetésével. Felszínre jött néhány pozitívum és sok-sok aggodalom, megválaszolatlan kérdés. Látszik, hogy van még mit tanulnunk ezen a téren, hogy tudatosabban használjuk a média adta lehetőségeket. Okosan kell megfogalmaznunk az üzenetünket, ha azt akarjuk, hogy a véleményünk eljusson az emberekhez, és megértsék, elfogadják az értékeinket.

Remek alkalom lesz erre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyet 2020-ban Magyarországon rendeznek meg, s amelyre már most elkezdhetünk készülni!) Fábry Kornél atya lelkesített minket személyes történetével, amely alapján igencsak magamba kellett néznem, hogy mit is jelent nekem az Oltáriszentség… Még csak néhány programpont és helyszín van meg, de ami a készületben a legfontosabb: fonjuk szorosra a kapcsolatot Jézussal, erősítsük meg hitünket az Eucharisztiában, áldozzunk minél gyakrabban, szervezzünk csendes vagy „műsoros” szentségimádást! Ha mi rendszeresen töltünk időt Jézussal kettesben, másképp fogunk élni, másképp fogunk erről a szent titokról szólni, és ez ki fog hatni a környezetünkre, a társadalomra.

A programban helyet kapott a mise és a szentségimádás is, így rögtön lehetőség volt hálát adni és a Jóistenre bízni új elhatározásainkat, illetve hallgatni Őt, hogy mire hív…

Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek, az előadóknak a munkáját és mindenkinek a sok figyelmességet, biztatást, mosolyt, az őszinte beszélgetéseket, azt, hogy vigyáztak Lackóra, amikor szükség volt rá, – hogy része lehettünk ennek a nagy családnak. Remélem, jövőre is részt tudunk venni!

Elekné Fábián Kriszti

 

 

Néhány előadás prezentációja

Az új családformák hatása a jövő generációra - dr. Spéder Zsolt
Korunk antropológiai és kulturális változásainak hatása társadalmunkra - dr. Farkas Péter

 

 

 

KÉPEK

Képek a XXIII. Családkongresszusról

 

 

 

Megjelenés a médiában

Ne krízisről beszéljünk, hanem a szeretet öröméről! – Családkongresszus Máriabesnyőn (Trauttwein Éva/Magyar Kurír)

Családkongresszus Máriabesnyőn (Szent István Televízió)

 

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

 

Most, hogy lezajlott a Ferenc pápa által kezdeményezett, a családdal foglalkozó szinódus második fordulója, is és kiadták a szinódusi atyák által Szentatyánk részére összeállított javaslatokat, nyilvánvalóvá vált, hogy a családpasztorációban új fejezet kezdődik. Bizonyos, hogy ezzel a záródokumentummal és a hozzá kapcsolódó anyagokkal még sokat kell foglalkoznunk. Már most is megállapítható azonban, hogy melyek azok a súlyponti kérdések, amelyekkel haladéktalanul foglalkoznunk kell. A két szinódusi ülésszak dokumentumai ugyanis arra utalnak, hogy a család körül világszerte súlyos problémák vannak, márpedig a család nem csak a társadalomnak, hanem az Egyháznak is alapsejtje.

Tavaszi családpasztorációs papi találkozónkon megkezdjük a közös gondolkodást teendőinkről. Szeretettel hívlak mindnyájatokat: munkálkodjunk együtt a családpasztoráció megújításán. Kérlek, lehetőségeitek szerint tanulmányozzátok a szinódusi anyagokat, különösen a záródokumentumot, és buzdítsatok a részvételre minden a családpasztorációban tevékenykedő, vagy tevékenykedni szándékozó paptestvért.

                            Bíró László, a MKPK családreferens püspöke

Program.

 Előadások

(jobb gombbal letölthetők)

1. Bíró László - Bevezető gondolatok. A családegyház valóság, hivatás és küldetés

2. Tomka Ferenc - A házaspár evangelizációs küldetése

3. Tomka Ferenc - Milyen teendőkre hív Ferenc pápa „szinódus utáni” (Amoris Laetitia) apostoli buzdítása?
    (Az  Amoris  Laetitia (AL) apostoli buzdítás a két megelőző családszinódus  anyagát foglalja össze.)  [...]