MEGHÍVÓ

 

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Szeretettel hívlak mindnyájatokat az ez évi őszi

 

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA, amely

LEÁNYFALUN, A SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN lesz
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)

2019. szeptember 30-tól október 2-ig.

 

Találkozónkon mindannyiunkat foglalkoztató aktuális témákat szeretnénk megbeszélni. Ezek kapcsolódnak a közelgő Eucharisztikus Világkongresszushoz, Ferenc pápának és XVI. Benedek pápának az Egyház megújítását szorgalmazó kezdeményezéseihez, valamint az Egyház és a társadalom családügyben kifejtett tevékenységének szükséges összehangolásához.   [...]

EU 2019

EU VÁLASZTÁSOK A CSALÁDOKÉRT   -   TELJES DOKUMENTUM

Az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja (FAFCE) – amelynek a Magyar Katolikus Családegyesület aktív tagja –, 2019 április 2-án indítja a május 23-26. között esedékes európai parlamenti választásokkal kapcsolatos SZAVAZZ A CSALÁDRA kampányt.

A kampány az Európai Unió valamennyi tagországában folyik, és célja az Európai Parlamenti választásokon induló valamennyi képviselő megnyerése a családbarát és családközpontú politika támogatására. Az EU 16 tagországából érkezett 26 FAFCE tagszervezet közös munkája a NYILATKOZAT (MANIFESZTUM), amely az európai családok jelenleg legsúlyosabb gondjaira reagálva lehetőséget ad a képviselőjelölteknek, hogy elkötelezzék magukat az EU kompetenciájába tartozó családbarát és
családközpontú intézkedések és jogszabályok szolgálatára.

A Nyilatkozatot aláíró képviselőjelöltek nevét a FAFCE május 15-én nyilvánosságra hozza és honlapján elérhetővé teszi.

 

Mit szeretne a kampány elérni?

A kampány célja, hogy ösztönözze az európai parlamenti választások képviselőjelöltjeit, hogy elköteleződjenek a családbarát politika mellett, és és megválasztásuk esetén támogassák a családközpontú intézkedéseket.   [...]

Elhangzott előadások

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családbizottsága családpasztorációs papi találkozót rendezett április 25-én Budapesten. A konferencia témája az Eucharisztia, a papság és a házasság szentségének kapcsolata volt.

Megáld, megtör és kioszt  

Bíró László tábori püspök, az MKPK családreferense kórházban van, ezért telefonon keresztül köszöntötte a megjelenteket. A püspök először egy olvasmányélményét idézte fel. Egy kármelita nővér a Szentföldön részt vett egy lábmosási szertartáson. Feltűnt neki, hogy mindegyik egyházi méltóság mitrában vonult fel, díszes ruhájuk mögött szinte nem is látszott az ember. A nővér azt hitte, a lábmosásnál biztosan le fogják azt venni, ám erre nem került sor. Mit is jelent ez? Szépen megünnepeltük a nagyhetet, de vajon figyeltünk-e annak valódi tartalmára? Az Eucharisztia, a papság és a házasság szentségét is sokszor csak külsődleges formáiban látjuk, ám nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy azokban Jézus Krisztus van jelen. Mind a három szentség az önátadásról és a másoknak szentelt életről szól.    [...]

 

MEGHÍVÓ

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Szeretettel hívlak mindnyájatokat a

2019. április 25-én, csütörtökön, a Katolikus Pedagógiai Intézetben
(KaPI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) tartandó

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA.

Találkozónkon három szentség: az Eucharisztia, a papság és a házasság szentségének kapcsolatáról, és az ezzel a kapcsolattal összefüggő pasztorációs kérdésekkel foglalkozunk. Megbeszéljük tapasztalatainkat, a jelentkező nehézségeket, keressük a jó és életszerű gyakorlatokat, és a nehéz helyzetekből kivezető módszereket.

A részletes program honlapunkról letölthető.

A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a részt venni szándékozók legkésőbb 2019. április 15-ig a letölthető jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül jelentkezzenek. A találkozó költségeihez való hozzájárulást (4 000 Ft/fő) a helyszínen, postai csekken (kérésre küldjük), ill. banki átutalással kérjük befizetni.

A találkozóra szeretettel hívlak mindnyájatokat.

Bíró László                 
tábori püspök              
a MKPK Családbizottságának elnöke

 

Beszélgetés Bíró László püspök atyával a Családpasztorációs találkozókról

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Máriabesnyő, 2019. február 22-24. 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt: házaspárokat, családokat, paptestvéreket, szerzeteseket és szerzetesnőket, ifjúsággal és családokkal foglalkozó szakembereket 

az ÚT A JEGYESSÉGIG című konferenciára


Témakör, amit a konferencia igyekszik körül járni: A házasságra való távolabbi felkészítés

Helyszín: Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő- Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

Szervezők:
    Bíró László családreferens püspök, tábori püspök, a MKPK Családbizottsága és a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
    Gáspár István  atya, plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) igazgatója,
    Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a „Boldogabb családokért®” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program, és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) szakmai felelőse

    A konferencia ideje alatt szentségimádási lehetőség lesz. Nagyon fontos a konferenciánk imahátterének biztosítása. Ebben Roska Péter atya segítségét kérjük, aki kezdeményezője volt ennek az összefogásnak, és aki fizikai távollétében is LELKI HÁZIGAZDÁJA lesz a rendezvénynek.

Időpont: 2019. február 22-24. péntek 18.00-vasárnap 13.00

Jelentkezési határidő: 2019. február 10.

[...]

Bíró László püspök atya üzenete ...

Veszprémben találkoztak a családreferensek
2019. január 11-12.

Minden évben együtt összegzik éves munkájukat és tapasztalataikat az egyházmegyék családokért felelős papjai és házaspárjai, akik ezúttal Veszprémben, az Érseki Hittudományi Főiskolán gyűltek össze kétnapos országos találkozójukra január 11-én és 12-én.

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája által szervezett találkozó mottójául a „Keresd Krisztus képmását minden arcvonásban!” mondatot választották, ennek kapcsán Fodor János, a Veszprémi Főegyházmegye családpasztorációs referense kiemelte, fontos Istent állítani tekintetünk fókuszába, aki saját képére és hasonlatosságára teremt, és így mindannyiunkban megjelenik.

Az első napon Márfi Gyula érsek és Fodor János köszöntötte a találkozó résztvevőit. „A szüzesség, valamint a szerzetesi állapot és a házassági állapot kölcsönösen felételezik egymást, és nem látom értelmét, hogy felvessük a kérdést: melyik a magasabb rendű” – mutatott rá köszöntőbeszédében Márfi Gyula. Az érsek kiemelte, hogy Magyarország híján van mind a férfi, mind a női szerzeteseknek, ez pedig elég nagy probléma, mivel ma is szükség volna szüzességben élő apácákra, szerzetesekre és nőtlenségben élő papokra, nagyobb számban, mint amilyenben ma jelen vannak köztünk. „Ők a legkevésbé sem állnak ellentétben a házas emberekkel, sőt, kölcsönösen feltételezik egymást. Az viszont kétségtelen, hogy míg nyüzsögtek Európában az apácák és a cölibátusban élő papok, addig sokkal több szép család volt, sokkal több gyerek született. Mióta eltűntek az apácák, szerzetesek és a papok, azóta nagyon megfogyatkoztak a szép családok is. Ezen érdemes elgondolkodni” – fogalmazott a főpásztor.   [...]

a harkányi kórházból

Szeretett Olvasóim!

Éppen a mai nappal kezdem nyolcadik hetemet a kórházban. A lábamat műtötték.

Ez a sajátos helyzet tisztulással ajándékozta meg az embert. Amikor lidércként lebegett előttem, hogy esetleg levágják a lábamat, egy biztos reményem volt: az emberrel semmi más nem történik, csak Isten akarata. Isten akarata pedig nem ellenség. Ugyanezen tájt olvastam Lisieux-i Szent Teréz gondolatát, miszerint Isten atyánk és anyánk. Ő abban látja örömét, hogy térdére ülünk, és odahajolunk szívéhez.

Az új év küszöbén nem is lehetne szebb programunk, mint hogy Isten atyánk ölébe üljünk, szívére hajtsuk fejünket, és nagy bizalom töltsön el bennünket.

Most, amikor befejeződik a család éve, azért ne fejeződjön be a családon belüli egymásra figyelés, ahogy Szent Pál mondja: „Előzzétek meg egymást a szeretetben!”

Ugyanakkor egyre intenzívebben készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A velünk lévő Isten legyen kísérőnk mindennapjainkban!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott új évet.    Testvéri köszöntéssel:

László püspök

Harkány, 2018. december 30. – a Szent Család ünnepén

Forrás és fotó: Veledérted.net  Bíró László tábori püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferensének újévi üdvözlete

 

Út a jegyességig konferencia

MEGHÍVÓ előzetes

2019. február 22-24. Máriabesnyő

 

SZERETETTEL HÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT: HÁZASPÁROKAT, CSALÁDOKAT,
PAPTESTVÉREKET, SZERZETESEKET ÉS SZERZETESNŐKET,
IFJÚSÁGGAL ÉS CSALÁDOKKAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREKET
AZ ÚT A JEGYESSÉGIG CÍMŰ KONFERENCIÁRA

 

Témakör:
amit a konferencia igyekszik körül járni: A házasságra való távolabbi felkészítés


Helyszín:
Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Ház,
2100 Gödöllő- Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

[...]