MEGHÍVÓ

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Szeretettel hívlak mindnyájatokat a

2019. április 25-én, csütörtökön, a Katolikus Pedagógiai Intézetben
(KaPI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) tartandó

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA.

Találkozónkon három szentség: az Eucharisztia, a papság és a házasság szentségének kapcsolatáról, és az ezzel a kapcsolattal összefüggő pasztorációs kérdésekkel foglalkozunk. Megbeszéljük tapasztalatainkat, a jelentkező nehézségeket, keressük a jó és életszerű gyakorlatokat, és a nehéz helyzetekből kivezető módszereket.

A részletes program honlapunkról letölthető.

A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a részt venni szándékozók legkésőbb 2019. április 15-ig a letölthető jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül jelentkezzenek. A találkozó költségeihez való hozzájárulást (4 000 Ft/fő) a helyszínen, postai csekken (kérésre küldjük), ill. banki átutalással kérjük befizetni.

A találkozóra szeretettel hívlak mindnyájatokat.

Bíró László                 
tábori püspök              
a MKPK Családbizottságának elnöke

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Máriabesnyő, 2019. február 22-24. 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt: házaspárokat, családokat, paptestvéreket, szerzeteseket és szerzetesnőket, ifjúsággal és családokkal foglalkozó szakembereket 

az ÚT A JEGYESSÉGIG című konferenciára


Témakör, amit a konferencia igyekszik körül járni: A házasságra való távolabbi felkészítés

Helyszín: Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő- Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

Szervezők:
    Bíró László családreferens püspök, tábori püspök, a MKPK Családbizottsága és a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
    Gáspár István  atya, plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) igazgatója,
    Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a „Boldogabb családokért®” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program, és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) szakmai felelőse

    A konferencia ideje alatt szentségimádási lehetőség lesz. Nagyon fontos a konferenciánk imahátterének biztosítása. Ebben Roska Péter atya segítségét kérjük, aki kezdeményezője volt ennek az összefogásnak, és aki fizikai távollétében is LELKI HÁZIGAZDÁJA lesz a rendezvénynek.

Időpont: 2019. február 22-24. péntek 18.00-vasárnap 13.00

Jelentkezési határidő: 2019. február 10.

[...]

Bíró László püspök atya üzenete ...

Veszprémben találkoztak a családreferensek
2019. január 11-12.

Minden évben együtt összegzik éves munkájukat és tapasztalataikat az egyházmegyék családokért felelős papjai és házaspárjai, akik ezúttal Veszprémben, az Érseki Hittudományi Főiskolán gyűltek össze kétnapos országos találkozójukra január 11-én és 12-én.

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája által szervezett találkozó mottójául a „Keresd Krisztus képmását minden arcvonásban!” mondatot választották, ennek kapcsán Fodor János, a Veszprémi Főegyházmegye családpasztorációs referense kiemelte, fontos Istent állítani tekintetünk fókuszába, aki saját képére és hasonlatosságára teremt, és így mindannyiunkban megjelenik.

Az első napon Márfi Gyula érsek és Fodor János köszöntötte a találkozó résztvevőit. „A szüzesség, valamint a szerzetesi állapot és a házassági állapot kölcsönösen felételezik egymást, és nem látom értelmét, hogy felvessük a kérdést: melyik a magasabb rendű” – mutatott rá köszöntőbeszédében Márfi Gyula. Az érsek kiemelte, hogy Magyarország híján van mind a férfi, mind a női szerzeteseknek, ez pedig elég nagy probléma, mivel ma is szükség volna szüzességben élő apácákra, szerzetesekre és nőtlenségben élő papokra, nagyobb számban, mint amilyenben ma jelen vannak köztünk. „Ők a legkevésbé sem állnak ellentétben a házas emberekkel, sőt, kölcsönösen feltételezik egymást. Az viszont kétségtelen, hogy míg nyüzsögtek Európában az apácák és a cölibátusban élő papok, addig sokkal több szép család volt, sokkal több gyerek született. Mióta eltűntek az apácák, szerzetesek és a papok, azóta nagyon megfogyatkoztak a szép családok is. Ezen érdemes elgondolkodni” – fogalmazott a főpásztor.   [...]

a harkányi kórházból

Szeretett Olvasóim!

Éppen a mai nappal kezdem nyolcadik hetemet a kórházban. A lábamat műtötték.

Ez a sajátos helyzet tisztulással ajándékozta meg az embert. Amikor lidércként lebegett előttem, hogy esetleg levágják a lábamat, egy biztos reményem volt: az emberrel semmi más nem történik, csak Isten akarata. Isten akarata pedig nem ellenség. Ugyanezen tájt olvastam Lisieux-i Szent Teréz gondolatát, miszerint Isten atyánk és anyánk. Ő abban látja örömét, hogy térdére ülünk, és odahajolunk szívéhez.

Az új év küszöbén nem is lehetne szebb programunk, mint hogy Isten atyánk ölébe üljünk, szívére hajtsuk fejünket, és nagy bizalom töltsön el bennünket.

Most, amikor befejeződik a család éve, azért ne fejeződjön be a családon belüli egymásra figyelés, ahogy Szent Pál mondja: „Előzzétek meg egymást a szeretetben!”

Ugyanakkor egyre intenzívebben készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A velünk lévő Isten legyen kísérőnk mindennapjainkban!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott új évet.    Testvéri köszöntéssel:

László püspök

Harkány, 2018. december 30. – a Szent Család ünnepén

Forrás és fotó: Veledérted.net  Bíró László tábori püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferensének újévi üdvözlete

 

Út a jegyességig konferencia

MEGHÍVÓ előzetes

2019. február 22-24. Máriabesnyő

 

SZERETETTEL HÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT: HÁZASPÁROKAT, CSALÁDOKAT,
PAPTESTVÉREKET, SZERZETESEKET ÉS SZERZETESNŐKET,
IFJÚSÁGGAL ÉS CSALÁDOKKAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREKET
AZ ÚT A JEGYESSÉGIG CÍMŰ KONFERENCIÁRA

 

Témakör:
amit a konferencia igyekszik körül járni: A házasságra való távolabbi felkészítés


Helyszín:
Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Ház,
2100 Gödöllő- Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

[...]