MS Mester: Jézus születése

 

Áldott, békés Karácsonyt és kegyelem-teljes, boldog Újesztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!

 Előadások, prezentációk - Képek

 

ÖRÜLJETEK ÉS UJJONGJATOK! – A SZENTEBB CSALÁDOKÉRT

címmel rendeztük meg Máriabesnyőn a 26. Családkongresszust november 7–9. között.

 

 Videóüzenet

Biró László püspök

Bíró László püspök atya üzenete a Családkonferencia résztvevőinek

A videóüzenet teljes képi anyagával a Magyar Kurír honlapján tekinthető meg.

[...]

MEGHÍVÓ

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

ÖRÜLJETEK ÉS UJJONGJATOK – A SZENTEBB CSALÁDOKÉRT

XXVI. CSALÁDKONGRESSZUSUNKON,
amely 2019. november 7-től 9-ig lesz Máriabesnyőn,
a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban
(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.).

Egyre több fórumon hangoztatják a család- és istenellenes erők a maguk közhelyeit, gyalázva és ócsárolva a keresztény házasság- és családeszményt, ugyanakkor sokan készülnek boldog örömmel szívükben a házasságkötésre, óvják házasságukat megküzdött hűséggel és élnek egyre boldogabb családi életet. Nekik szól Jézus szava: „Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben.” (Mt. 5,11-12a) „Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte szeretetben.” (Ef 1,4)

A XXVI. Családkongresszuson arról elmélkedünk közösen, hogy miként juthatunk előre az életszentségre vezető úton, hogy hogyan tehetjük családjainkat egyre szentebb családokká.

Mellékeljük a Kongresszus programját, jelentkezni a letölthető jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül lehet.    Jelentkezési határidő: 2019. nov. 2.

 

Bíró László tábori püspök,            
a MKPK Családbizottsága és         
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

 

Forrás: Magyar Kurír

Családpasztorációs papi találkozót tartottak Leányfalun

Hogyan van jelen az Egyház a helyi társadalomban? Mik az ifjúságformálás lehetőségei? Hogyan segíthet az Egyház a társadalom szemléletformálásában? Kinek szól a katolikus média? Hogyan készüljünk a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusra? – néhány a Leányfalun megtartott háromnapos családpasztorációs papi találkozó témái közül. A második napon, október 1-jén látogattunk el a tanácskozásra.

Miért jó, ha a plébánia közössége beágyazódik a helyi társadalomba? Hogyan tanít Jézus? Útkeresés az ifjúságformálásban. Családbarát plébánia – családbarát társadalom; mi a feladatunk? A családpasztorációs papi találkozó második napján számos olyan kérdést vetettek fel, melyek szembenézésre késztették a lelkipásztorokat szolgálatuk gyakorlatával.

Laurinyecz Mihály morálteológus a helyi egyház és a helyi társadalom, a plébánia és az ott élők kapcsolatát középpontba állítva bemutatta, milyen volt ez a kapcsolat régen. Az előadó így határozta meg a plébánia fogalmát: a plébánia a hívek számára az Egyház megtelepedésének elsődleges helye, egyetemességgel rendelkezik, itt ver gyökeret az Egyház küldetése. A plébánia a hívek közössége, a hit–remény–szeretet közösségének megjelenítője.   [...]

Forrás: https://777blog.hu/   Kép: teol.hu/ TN-archívum

Bíró László tábori püspököt nemrég szülővárosa Szekszárd, díszpolgárává avatta. A jelenleg Hévízen kezelt pöspök atyával ebből az alkalomból a teol.hu készített interjút, melyben az is kiderült, hogy Bíró László püspök betegsége dacára, a kórházi körülmények között, tolószékben gyakorolja hivatását.

Bár Bíró László sok elismerést kapott már életében (Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Mindszenty-emlékérem stb.) a teol.hu kérdésére azt válaszolta, számára ez a díszpolgári elismerés a legkedvesebbek között szerepel, hiszen a szülőföldhöz való kötődés hatalmas értékkel bír.

“Sokszor beszélek arról, hogy a gyökerét veszített ember megvezethető. A mai ifjúság elvesztette a gyökerét, a hitét, a nemzeti tudatát, a családhoz való kötődését, borzasztóan kiszolgáltatott mindenféle ostoba divatnak, ideológiának. Jó, ha a szülők, nagyszülők megmutatják a gyerekeknek a régi fényképalbumokat, vagy kiviszik őket a temetőbe, hogy emlékezhessenek a felmenőikre. Kell, hogy legyen egy hely, ahol otthon vagyunk!” – nyilatkozta Bíró László.   [...]

 

MEGHÍVÓ

 

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Szeretettel hívlak mindnyájatokat az ez évi őszi

 

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA, amely

LEÁNYFALUN, A SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN lesz
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)

2019. szeptember 30-tól október 2-ig.

 

Találkozónkon mindannyiunkat foglalkoztató aktuális témákat szeretnénk megbeszélni. Ezek kapcsolódnak a közelgő Eucharisztikus Világkongresszushoz, Ferenc pápának és XVI. Benedek pápának az Egyház megújítását szorgalmazó kezdeményezéseihez, valamint az Egyház és a társadalom családügyben kifejtett tevékenységének szükséges összehangolásához.   [...]

Beszélgetés Bíró László püspökkel hivatásról, betegségről

Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense, május 21-én ünnepli püspökké szentelésének 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból felkerestük (Magyar Kurír) őt a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban.   

- Idén márciusban rehabilitáción vettem részt a harkányi gyógyfürdőkórházban. A kezelés hosszúnak ígérkezett, nyomasztott a betegség tudata, a számomra ismeretlen terep, a kórház világa. Amíg a betegfelvételre vártam, egy ismerős hang ütötte meg a fülemet: Bíró László püspöké, aki a műtétje után lábadozott az intézményben. Nyugalom töltött el. Már aznap este együtt imádkoztuk a zsolozsmát. Ott-tartózkodásom során egy sajátos misszióba nyerhettem bepillantást.

– Hogy van, Püspök atya?

– Köszönöm szépen, jól. Tényleg jól, nem udvariasságból mondom, hanem mert a Jóisten nagyon vigyáz rám. November 4-e óta, tehát huszonhetedik hete vagyok kórházban. Hála Istennek, nem lett ez traumatikus élmény az életemben. Egyszerűen nem is értem rá ezen gondolkodni: annyi szeretetet kapok és annyi imádságot, hogy mindig azt mondom, a szeretet és az imádság hálójába olvadtam bele a betegségemben.   [...]

EU 2019

EU VÁLASZTÁSOK A CSALÁDOKÉRT   -   TELJES DOKUMENTUM

Az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja (FAFCE) – amelynek a Magyar Katolikus Családegyesület aktív tagja –, 2019 április 2-án indítja a május 23-26. között esedékes európai parlamenti választásokkal kapcsolatos SZAVAZZ A CSALÁDRA kampányt.

A kampány az Európai Unió valamennyi tagországában folyik, és célja az Európai Parlamenti választásokon induló valamennyi képviselő megnyerése a családbarát és családközpontú politika támogatására. Az EU 16 tagországából érkezett 26 FAFCE tagszervezet közös munkája a NYILATKOZAT (MANIFESZTUM), amely az európai családok jelenleg legsúlyosabb gondjaira reagálva lehetőséget ad a képviselőjelölteknek, hogy elkötelezzék magukat az EU kompetenciájába tartozó családbarát és
családközpontú intézkedések és jogszabályok szolgálatára.

A Nyilatkozatot aláíró képviselőjelöltek nevét a FAFCE május 15-én nyilvánosságra hozza és honlapján elérhetővé teszi.

 

Mit szeretne a kampány elérni?

A kampány célja, hogy ösztönözze az európai parlamenti választások képviselőjelöltjeit, hogy elköteleződjenek a családbarát politika mellett, és és megválasztásuk esetén támogassák a családközpontú intézkedéseket.   [...]

Elhangzott előadások

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családbizottsága családpasztorációs papi találkozót rendezett április 25-én Budapesten. A konferencia témája az Eucharisztia, a papság és a házasság szentségének kapcsolata volt.

Megáld, megtör és kioszt  

Bíró László tábori püspök, az MKPK családreferense kórházban van, ezért telefonon keresztül köszöntötte a megjelenteket. A püspök először egy olvasmányélményét idézte fel. Egy kármelita nővér a Szentföldön részt vett egy lábmosási szertartáson. Feltűnt neki, hogy mindegyik egyházi méltóság mitrában vonult fel, díszes ruhájuk mögött szinte nem is látszott az ember. A nővér azt hitte, a lábmosásnál biztosan le fogják azt venni, ám erre nem került sor. Mit is jelent ez? Szépen megünnepeltük a nagyhetet, de vajon figyeltünk-e annak valódi tartalmára? Az Eucharisztia, a papság és a házasság szentségét is sokszor csak külsődleges formáiban látjuk, ám nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy azokban Jézus Krisztus van jelen. Mind a három szentség az önátadásról és a másoknak szentelt életről szól.    [...]