MEGHÍVÓ

Máriabesnyő, 2019. február 22-24. 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt: házaspárokat, családokat, paptestvéreket, szerzeteseket és szerzetesnőket, ifjúsággal és családokkal foglalkozó szakembereket 

az ÚT A JEGYESSÉGIG című konferenciára


Témakör, amit a konferencia igyekszik körül járni: A házasságra való távolabbi felkészítés

Helyszín: Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő- Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

Szervezők:
    Bíró László családreferens püspök, tábori püspök, a MKPK Családbizottsága és a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
    Gáspár István  atya, plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) igazgatója,
    Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a „Boldogabb családokért®” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program, és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) szakmai felelőse

    A konferencia ideje alatt szentségimádási lehetőség lesz. Nagyon fontos a konferenciánk imahátterének biztosítása. Ebben Roska Péter atya segítségét kérjük, aki kezdeményezője volt ennek az összefogásnak, és aki fizikai távollétében is LELKI HÁZIGAZDÁJA lesz a rendezvénynek.

Időpont: 2019. február 22-24. péntek 18.00-vasárnap 13.00

Jelentkezési határidő: 2019. február 10.

[...]

Szeretnénk kérni, hogy a bemutatkozó csoportok tagjai, és a konferencia érdeklődő résztvevői egyaránt a konferencia egészén vegyenek részt, mert ez biztosíthatná a kitűzött cél hatékony elérését!

A konferencia tervezett célja: szeretnénk közösen gondolkodni arról, mit lehetne tenni a házasságra való felkészítéssel foglalkozó szervezetek, mozgalmak, intézmények (továbbiakban összefoglaló néven csoportok) minél jobb és hatékonyabb együttműködéséért. A teendő sok, az ügy nagyon fontos! Vigyázni kell, hogy az erőink ne szétforgácsolódjanak, hanem a csoportok a saját arcukat megőrizve, összefogásban tudják egymást erősíteni, így szolgálva a családügyet.
Közösen keressük a választ arra, hogyan lehetne még átgondoltabban segíteni a házasságra való felkészítést rövidebb és hosszabb távon? Mi lehetne ennek a módja?

Úgy gondoljuk, jó lenne, ha a házasságra, családi életre felkészítéssel foglalkozó csoportok, akik vagy ugyanazzal a korosztállyal, de más módszerekkel dolgoznak, vagy más-más korosztállyal, és más-más módszerekkel dolgoznak, jobban ismernék egymást és egymás tevékenységét. Így könnyebben felfedezhetnék egymás értékeit, s nagyobb lehetőség lenne arra, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, erősítsék egymást, együttműködjenek, ajánlják egymást, esetleg folytassák egymás munkáját. Ez természetesen néhány csoport között már megy, megvalósul, de célunk, hogy ez az összefogás minél szélesebb körben működjön. Akkor egy egységesebb kép rajzolódhatna ki, egy használhatóbb családháló szövődne.

Ezt a házasságra való felkészítés terén jelenlevő sokszínűséget - és ha összejön, az összefogást - érdemes a média felé megfelelő módon kommunikálni. Ennek a kezdeményezésnek első állomásaként egy egész hétvégés konferencia tűnik alkalmasnak, ahol megtörténhet a csoportok találkozása, bemutatkozása, és a további együttműködés formáiról való közös gondolkodás. Szeretnénk, ha ez a kezdeményezés hagyományteremtő lenne, vagyis nem egyszeri alkalomról lenne szó, hanem egy folyamat indulásáról.

Részletekről érdeklődni lehet: Hortobágyiné Nagy Ágnes, hortobagyi.nagy@gmail.com, 30-9959-960

Elkezdtük összegyűjteni a házasságra való felkészítéssel foglalkozó szervezeteket, közösségeket, mozgalmakat. Megnéztük közösen, mit tudunk róluk, pontosan kikkel, milyen korosztállyal foglalkoznak. Próbáltuk egységes szerkezetet követve áttekinteni a tevékenységeiket. Az alábbiakban feltüntetett csoportokat kérjük fel most tanúságtevő bemutatkozásra. Lennének, akik kicsit részletesebben mutatkoznak be (30 perc), mások korreferátumot tartanának (15 perc). Így rajzolódhat ki a házasságra való felkészítés magyarországi színes palettája. Ugyanakkor evangelizációs és missziós célzatú is lenne a rendezvény.

A PROGRAMTERVEZET, A JELENTKEZÉS,  A RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS A NAPIREND -  a meghívóval együtt itt olvasható

(és le is tölthető).