Biro ppk

Bíró László püspök atya 70. születésnapja alkalmából
ünnepi szentmisét celebrál Osztie Zoltán plébános úr


október 31-én, szombaton délután 6-kor
a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban
(http://www.belvarosiplebania.hu/esemenyek).

 

A szentmisét a Mária Rádió és a Bonum TV
(EWTN, https://bonumtv.hu/elo-adas/)
élő adásban közvetítik.

ISTEN ÉLTESSE A PÜSPÖK ATYÁT !

A püspök atya személyesen sajnos nem tud részt venni a szentmisén.

 

 

Bíró László püspök a szent egyházfő családokért végzett szolgálatáról

Forrás : Új Ember 2020. május 17.

„Az Isten népéért végzett (...) szolgálatban II. János Pál volt a család pápája. Ő maga mondta egy alkalommal: azt szeretné, hogy a család pápájaként emlékezzenek rá.”  Ferenc pápa fogalmazott így 2014. április 27-én, elődje szentté avatásakor. Karol Wojtyłának beteljesedett ez a vágya, valóban a családok nagy pápájaként él a történelmi emlékezetben. Nagy hála él a szívemben, amiért a Jóisten megadta, hogy II. János Pál pápai szolgálatának tisztánlátásával és céltudatosságával átölelte az én fiatalkori papi és püspöki életem nagy részét. Sokat kaptam tőle, és ezt nagyon köszönöm. Nemcsak személy szerint nekem adott egészen egyértelműen hatalmas lendületet, hanem magának a családpasztorációnak is. Cselekvő részese voltam annak, ami ezen a területen született hazánkban, ám ennek a cikknek a megírására készülve mégis meglepett, mennyi mindent tett II. János Pál pápa, és milyen tudatosan építkezett a családpasztoráció terén. 

[...]  (Új Ember május 17., 11. oldal).

 

 

 

 

Az Új Ember idei 20., tematikus számában a száz évvel ezelőtt született Szent II. János Pál pápára emlékezünk. 

A nagy pápa életével, tanításával kapcsolatban több fontos témát is tárgyalnak a lap cikkei. Többek között a Bíró László családreferens püspökkel készült beszélgetésben II. János Pál családokért végzett szolgálatáról olvashatnak az Ajándék és feladat c. cikkben (1. és 11. oldal).

Magyar Kurír.

FAFCEA FAFCE mai napon kiadott nyilatkozatában, melyet számos európai tagállam családszervezete aláírt, köztük az Emberi Méltóság Központ is, arra buzdítja az Unió intézményeit, hogy újra fedezzék fel a család alapvető társadalomépítő szerepét.

Családszervezetek összefogása a nagyobb európai szolidaritásért

Egyetlen család se érezze, hogy az intézmények magukra hagyják őket egy olyan pillanatban, amikor látszólag a félelem és zavarodottság kerekedik felül. Újra megerősítjük a család alapvető fontosságát: a koronavírus járvány kitörése Európában alkalmat ad arra, hogy ismét felismerjük a család alapvető feladatát, mint a közösségeink elsődleges építőegységét. Alkalom arra is, hogy ugyanezt a nemzeti és az európai intézmények is felismerjék.

Szervezeteink támogatják a tagállamok közötti szolidaritást és bíznak az európai intézmények pénzügyi koordináló szerepében, amely garantálja a családok érdekében megvalósuló kezdeményezések hatékonyságát.

Nevezetesen, európai szinten itt az ideje megmutatni hűségünket az alapelvekhez, melyek mindannyiunkat összekötnek: a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó.

A nyilatkozatot aláíró FAFCE tagszervezetek vezetői.

 

 

Püspöki üzenet a vírusjárvány idején egy egészségügyi intézményből

Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens tagja már több mint egy éve kórházi kezelés alatt áll. Úgy gondolta, hogy éppen e sajátos helyzeténél fogva is megszólal a koronavírus-járvány idején, hogy a pánik helyett a szolidaritásra buzdítson. Az alábbiakban az ő gondolatait olvashatják.

Betegként Müller Cecília országos tisztifőorvos – egykori hittanosom – rendelkezéseit hallva első pillanatban riadalom ébredt bennem, hogyan tovább: Mi lesz a szentmiséimmel, hogy lesz tiszta ruhám, egy kis frissítő falat? Nagy örömmel tapasztalom az emberi gondoskodás éberségét. Szentmiséimet többen látogatják, mint korábban, mintha érzékenység ébredne a szívekben Isten és egymás iránt. Engedjék meg, hogy néhány bennem ébredt gondolatot megosszak ebből a sajátos helyzetből.   [...]

A mártírsorsú felvidéki politikus, gróf Esterházy János emlékére ünnepséget rendeztek az Országház felsőházi termében március 8-án. A rendezvényen a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság Esterházy-díjjal tüntette ki Bíró László tábori püspököt és František Lízna cseh jezsuita szerzetest.

Az ünnepségen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: Esterházy János politikája racionális számítások szerint kudarcra volt ítélve a kommunizmus idején. „Ő azonban nem a sikeresség, hanem tetteinek örök mérce szerinti helyessége alapján cselekedett.” Vállalta sorsát, így élete rövid, életének igazsága azonban örök lett. A szabadságára és életére törő diktatúrák és eszmék azóta megbuktak, Esterházy János öröksége azonban – „a nemzete mellett határoktól, korszellemtől és sorscsapásoktól függetlenül kiálló bátor hazafi példája” – múlhatatlan.

A miniszter reményét fejezte ki, hogy hamarosan megtörténik a felvidéki politikus hivatalos rehabilitációja, „amellyel cseh és szlovák barátaink elsősorban Esterházy János emlékének, másodsorban az igazságnak, harmadsorban önmaguknak tartoznak”.

Szólt arról is: Trianon következményei minden politikai életutat meghatároztak és megmértek a múlt évszázadban. „Meg kellett küzdenünk és ma is ezt kell tennünk közösségeink megmaradásáért. Olykor óriási áldozatot kell hozni azért, hogy kisebbségben, más állam fennhatósága alatt élve, a 21. század második felében is legyenek olyanok, akik magyarul szólnak és énekelnek, magyarul imádkoznak és álmodnak.”    [...]

Sajnálattal közöljük, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi rendezvény elmarad:

 

MEGHÍVÓ

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Szeretettel hívlak mindnyájatokat a

A CSALÁD AZ EVANGELIZÁCIÓ KÖZPONTJA

címmel  2020. április 28-án,  kedden,
a Katolikus Pedagógiai Intézetben
(KaPI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) rendezett

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA.

 

Hogyan segíti a családpasztoráció az evangelizációt? Milyen felelősséggel jár apának lenni, és hogyan gyógyítja a sebeket az Eucharisztia? Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak találkozónk előadói, és erről beszélhetünk a találkozót lezáró fórumon.

A részletes program a mellékletben található, vagy honlapunkról letölthető.

A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a részt venni szándékozók legkésőbb 2020. április 22-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy a honlapunkon és más honlapokon megjelent elektronikus jelentkezési felületen keresztül jelentkezzenek. A találkozó költségeihez való hozzájárulást (5 000 Ft/fő) a helyszínen, postai csekken (kérésre küldjük), ill. banki átutalással kérjük befizetni.

A találkozóra szeretettel hívlak mindnyájatokat.

 

Bíró László                 
tábori püspök              
a MKPK Családbizottságának elnöke

 

február 9-16

Források: https://katolikus.ma/hazassag-hete/

http://velederted.net/2020/02/04/3223/https://csalad.ro/szerelmes-csapatjatekra-hivunk/

Házasság hete Bíró László püspök atyával

biro laszlo 2020 203x300

katolikus.ma hírportál Bíró László püspök atyával, a MKPK családreferens püspökével járja végig a házasság teljességének útját az ismerkedéstől az özvegységig. Bíró László püspök atya lépésről lépésre vezet minket egy videós katekézis-sorozat segítségével, mely február 9 és 16-a között, minden nap egy-egy újabb témával jelentkezik.

A katekéziseket kórházi körülmények között rögzítették, hiszen püspök atya elhúzódó kórházi kezelésen vesz részt, de ez sem jelentett akadály püspök atyának, így elfogadta a felkérést. A sorozatra itt lehet feliratkozni, a videókat csak a feliratkozottak kapják meg!

Biró László pöspök atya videó katekézisei

 Biró László pöspök atya videó katekézisei

Imádkozzunk Bíró László püspök atya gyógyulásáért.   [...] 

február 9-16.

Forrás:  https://hazassaghete.hu/ és a Magyar Kurír

Hazánkban 2020-ban tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A házasság hete központi programjaink fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

PROGRAMOK - 2020

A hűség nem unalmas

„A tudomány arra hívja fel a figyelmünket, hogy a természet törvényei állandóak. Ennek a rendnek köszönhetjük, hogy világunk kiszámítható. Az ember abban különbözik a természet többi szereplőjétől, hogy értelmes és szabad döntésre képes lény” – emelte ki Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök a sajtótájékoztatón. A házasságban két ember szabadon dönt egymás mellett, ez az életre szóló elköteleződés pedig hasonló biztonságot adhat, mint a természet nem változó törvényei. Ez a kölcsönös biztonság napról napra épül. A házasságban – melynek fontos része a gyermekvállalás – megtapasztalhatjuk a közösség élményét, enélkül az ember magányos marad.   [...]

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán

Az egyházmegyei családreferensek szokásos évindító találkozóját tartották 2020. január 17-18-án Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda kollégiumi épületében. A találkozóra – amelyen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Felföldi László általános helynök, nyíregyházi plébános, Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület irodavezetője, Nagy Csaba nyíregyházi káplán atya is részt vett –, számos egyházmegyéből érkeztek házaspárok, lelkivezetők. A szakemberek a családpasztoráció megújításáról tanácskoztak, ezt megelőzően tanulmányozták Bíró László püspöknek, a Magyar Katolikus Családegyesület elnökének a nemrég lezajlott, XXVI. Család-kongresszushoz intézett üzenetét.

A résztvevőket a házigazda Felföldi László atya és Radnai Jenő köszöntötte. A Családegyesület irodavezetője mindenekelőtt Bíró László püspök atya üzenetét olvasta fel, aki betegsége miatt jelenleg csak levélben üdvözölhette a találkozó résztvevőit:

A média különböző csatornáin ma sok szó esik a családról. Ezekben közös, hogy boldog, reményteli családokat tárnak elénk. Mint ahogy programunk egyik kérdése is mondja: a mi feladatunk nem az elutasítás, siránkozás és panaszkodás, hanem a jóakaratú emberek bátorítása, hordozása imádságban és cselekvésben egyaránt. Hadd ismételjem önmagamat: ha mindig csak siránkozunk a családról, mi magunk leszünk a család krízisének előidézői. Kell, hogy a remény, a jövő hordozói legyünk!   [...]