FAFCEA FAFCE mai napon kiadott nyilatkozatában, melyet számos európai tagállam családszervezete aláírt, köztük az Emberi Méltóság Központ is, arra buzdítja az Unió intézményeit, hogy újra fedezzék fel a család alapvető társadalomépítő szerepét.

Családszervezetek összefogása a nagyobb európai szolidaritásért

Egyetlen család se érezze, hogy az intézmények magukra hagyják őket egy olyan pillanatban, amikor látszólag a félelem és zavarodottság kerekedik felül. Újra megerősítjük a család alapvető fontosságát: a koronavírus járvány kitörése Európában alkalmat ad arra, hogy ismét felismerjük a család alapvető feladatát, mint a közösségeink elsődleges építőegységét. Alkalom arra is, hogy ugyanezt a nemzeti és az európai intézmények is felismerjék.

Szervezeteink támogatják a tagállamok közötti szolidaritást és bíznak az európai intézmények pénzügyi koordináló szerepében, amely garantálja a családok érdekében megvalósuló kezdeményezések hatékonyságát.

Nevezetesen, európai szinten itt az ideje megmutatni hűségünket az alapelvekhez, melyek mindannyiunkat összekötnek: a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó.

A nyilatkozatot aláíró FAFCE tagszervezetek vezetői.