PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

18. rész 

 

Nézd Anyát és Apát! Mennyi időt és energiát fektetnek akár otthon a házimunkába, akár az irodában, a gyárakban, az üzemekben, vagy épp a földeken végzett munkájukba. Ezt nemcsak azért teszik, hogy eltartsák a családjukat. Elkötelezetten és fáradtságot nem kímélve dolgoznak, mert így tesznek a derék és tisztességes emberek, akik mindenkinek a javát a szívükön viselik. Ha az ember csupán a pénzre gondol, akkor azzal mindent elront. A munka is elviselhetetlen teherré válik számára.

18AMunka 1

[...]

Ferenc pápa nagyon aggódik azokért, akiknek nincsen munkájuk. Az a veszély fenyegeti őket, hogy elveszítik emberi méltóságukat, és hogy nem tudnak harmóniában élni Istennel, a családjukkal, és az egész világgal. Amikor nincs állásunk, vagy csak a pénz miatt végezzük a munkánkat, akkor megtörik az Isten és az ember közötti szövetség, az emberek közti szolidaritás, és sérül a természet védelme. Minden beszennyeződik: a folyók és az emberi szívek is!  

 

18AMunka 2

 

Szomorúság tölt el, amikor azt látom, hogy vannak emberek, akiknek nincs munkájuk, akik nem találnak munkát, és nem rendelkeznek azzal a méltósággal, hogy kenyeret tegyenek a család asztalára.

A munka szent, a munka méltóságot ad a családnak. Imádkoznunk kell, hogy ne legyenek munka híján a családban.

Isten úgy alkotott, hogy a föld szépsége és a munka méltósága összekapcsolódva létezzen. Ez a két dolog összetartozik: a föld akkor válik széppé, amikor az ember munkálkodik rajta.

 

 

Forrás:  ©Pontificium Consilium pro Familia (A Család Pápai Tanácsa)
Fordítás: Móger-Rassay Virág / Magyar Katolikus Családegyesület

 

 

PapaCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

18.1 rész

Nyil vkek30  A család a szülők példamutatásával nevel a munkára