MEGHÍVÓ


A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt Tagjait, hogy éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:
A közgyűlés időpontja: 2015. május 28. / csütörtök / 7:30 óra
A közgyűlés helye: MKPK székház / 1071 Budapest, Városligeti fasor 45. /

[...]

 


A közgyűlés napirendje

1. A Közgyűlés megnyitása
a. Határozatképesség megállapítása
b. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása
c. Napirend elfogadása
2. Beszámolás az Egyesület 2014. évi tevékenységéről
a. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2014. évi működéséről
b. Az Egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentése
c. A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2014. évi gazdálkodásának vizsgálatáról a számviteli törvényben előírtak szerint
3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2014. évi működési beszámolójának elfogadásáról
b. Határozat az Egyesület 2014. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról
c. Határozat a Felügyelő Bizottságnak az Egyesület 2014. évi gazdálkodása vizsgálatáról szóló jelentésérnek elfogadásáról
4. 2015. évi tervek ismertetése
a. Az Egyesület 2015. évi működési terve
b. Az Egyesület 2015. évi gazdálkodási terve
5. A 2015. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2015. évi működési tervének elfogadásáról
b. Határozat az Egyesület 2015. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról
6. Egyebek

A regisztráció a közgyűlés helyszínén 7:30 órától kezdődik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagságnak több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenddel az eredeti helyszínen kerül megtartásra 2015. május 28-án 8 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség a 2. pontban felsorolt beszámolók és jelentések lényeges adataiba 2015. május 21-étől kezdődően betekintést biztosít 1071 Bp. Városligeti fasor 45. sz. alatti irodájában.

A közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, más személyiségű tag törvényes képviselője, illetve igazolt meghatalmazottja útján gyakorolhatja szavazati jogát.

Budapest, 2015. május 11.

Tisztelettel
Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége

 

 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 2014

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége rendkívüli közgyűlésre hívja tisztelt tagjait.

Tekintettel az ügy fontosságára kérjük a tisztelt Tagságot, hogy a rendkívüli közgyűlésen feltétlenül vegyenek részt vagy akadályoztatásuk esetén gondoskodjanak képviseletükről (a mellékelt meghatalmazással)!

A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2014. dec 1. (hétfő) 08:30 óra.
A rendkívüli közgyűlés helye: MKPK székház (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.)

Tisztelettel,
Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége

 

 

KÖZGYŰLÉS 2014

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt tagjait, hogy éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:
A közgyűlés időpontja: 2014. május 15. (csütörtök) 09:30 óra.
A közgyűlés helye: MKPK székház (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.)

Az Elnökség a beszámolók és jelentések lényeges adataiba való betekintést 2014. május 8-tól biztosítja az Egyesület irodájában, 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
A közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, más személyiségű tag törvényes képviselője, illetve igazolt meghatalmazottja útján gyakorolhatja szavazati jogát.

Tisztelettel,
Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége

 

 

KÖZGYŰLÉS 2013

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt tagjait, hogy éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:
A közgyűlés időpontja: 2013. május 30. (csütörtök) 10:30 óra.
A közgyűlés helye: MKPK székház (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.)

A közgyűlés napirendje és részletes információ a letölthető Meghívóban található.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén 10 órától kezdődik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagságnak több mint a fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínen kerül megtartásra, 2013. május 30-án, 11 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Az Elnökség a beszámolók és jelentések lényeges adataiba való betekintést 2013. május 22-től biztosítja az Egyesület irodájában, 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
A közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, más személyiségű tag törvényes képviselője, illetve igazolt meghatalmazottja útján gyakorolhatja szavazati jogát.

Tisztelettel,
Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége

 

 

KÖZGYŰLÉS 2012

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt Tagjait, hogy éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:
A közgyűlés időpontja és helye: 2012. május 21. (hétfő) 14 óra, MKPK székház (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.)
A regisztráció a közgyűlés helyszínén 13 óra 30 perctől kezdődik. A közgyűlésen az egyesületi tag személyesen, vagy másik egyesületi tag meghatalmazásával gyakorolhatja szavazati jogát.

Tisztelettel,
Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége

 

 

KÖZGYŰLÉS 2011

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Katolikus Családegyesület éves rendes közgyűlését 2011. május 25-én szerdán 9:30 órakor az MKPK székházában (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.) tartja. Az ülés napirendjén a 2010. évet érintő beszámolók és a 2011. évi tervek, valamint az Alapszabály módosítása és a tisztségviselők megválasztása szerepel. Az Elnökség minden tagot szeretettel vár.
Budapest, 2011. május 13.

Tisztelettel,
Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége