Katolikus füzetsorozat családi ünnepeinkhez
A közös ima és a közös ünneplés összetartja a családokat

 

„Az együtt imádkozó család együtt is marad” – II. János Pál pápa gondolatával rokonítható a Magyar Katolikus Családegyesület új kezdeményezése, hogy ünnepeinkhez kötődve füzetsorozatot indítson útjára. Az elsőként megjelenő füzet témája Pünkösd, melyet még további tizenkettő követi 2015 decemberéig bezárólag.

„Ezekkel a füzetekkel családjainkat szeretnénk segíteni, hogy az ünnepeket családi körben átélve megtapasztalják az egyházi közösséget, az egységet egymással és Krisztussal. A keresztény család fontos feladata, hogy részt vegyen az Egyház életében és küldetésében. Ez teszi a családot ’miniatűr egyházzá’, családegyházzá, így válik a család az Egyház misztériumának eleven képévé.” – ezekkel a szavakkal ajánlja az Egyesület vezetője, Bíró László családreferens püspök az új sorozatot. A füzetsorozat célja, hogy legjelentősebb ünnepeink lényegéhez közelebb kerülve családjaink szebben és bensőségesebben éljék meg a közös imádsággal és a más együtt végzett tevékenységeken keresztül a családi ünnepeket.

[...]

A 13 kötet egységes rovatstruktúra alapján, sokoldalúan mutatja be advent, Szent Miklós, karácsony, újév, farsang, nagyböjt, húsvét, anyák napja, pünkösd, Szent István király, mindenszentek – halottak napja, a keresztelő és a házasság ünnepét. Bíró László püspök köszöntő szavai után katolikus hitbe ágyazott összefoglaló következik, majd az adott ünnephez kapcsolódó magyar néphagyomány kerül terítékre. Ezt követi egy-egy család, családos ember, egyházi személyiség hiteles tanúságtétele, bepillantást engedve abba, hogyan ünneplik az adott ünnepet. Alkotásra serkentő kézműves oldalak következnek, majd az ünnephez kapcsolódó imádságok, versek, novellarészletek, énekek zárják a füzetet.

 

A Harmat Kiadó gondozásában megjelent kiadványaink megvásárolhatók az Új Ember Kiadó könyvesboltjában könyvesboltjában (1053 Budapest, Ferenciek tere 3) és a 12kosár webáruházban.

 

Advent

„Adventi kiadványunk segítse családjainkat karácsonyi készületünkben, hogy megújíthassák családi imaéletüket, és hogy kialakulhasson bennünk az érzék a szüntelen érkező Krisztus fogadására.” - Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke.

 

5TAdvent

 

 

Karácsony

 A Magyar Katolikus Családegyesület Családi ünnepeink című 13 részes füzetsorozatának ez a harmadik tagja. A karácsonyi füzet Bíró László püspök atya köszöntő gondolataival kezdődik, majd az ünnephez kapcsolódó történeti-liturgiai adalékok következnek. Betekintést nyerhetünk a Bárdos család 1944-es karácsonyába: hogyan dördült el egy játékpuska úgy, mint egy ágyú, és vált a háború szörnyűségei ellenére igazi családi ünneppé a karácsony. A közös készülethez és ünnepléshez a karácsonyi ötletbörze kínál segítséget, és fény derül a karácsonyi bejgli titkára is. A füzetet közös szentesti családi imádság és karácsonyi ének zárja.

 

7TKaracsony

 

 

Újév

„Családi ünnepeink sorozatunk nyolcadik, ÚJÉV c. darabja szeretné a családokat segíteni abban, hogy a „Boldog Újévet” kívánságok megteljenek tartalommal. Fussanak bizalommal Istennek Szent Szülője oltalma alá, aki könyörgésünket sohasem veti meg.

A régiek minden esztendőt az Úr valahányadik esztendejének mondták. CSALÁDEGYHÁZUNKBAN ajánljuk fel az Újesztendőt családunkért, a magyar jövőt hordozó minden magyar családért.” - Bíró László, az MKPK családreferens püspöke, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

 

8TUjev

 

 

Nagyböjt

Hogyan ünnepeljük meg nagyböjtöt a családban?
„.Az Ősegyház évente egyszer, húsvétkor keresztelt, így a húsvét minden kereszténynek a keresztsége emlékünnepe volt. Az Egyház szeretné visszaállítani, a húsvéti készületnek ezt a jellegét, hogy emlékezzünk keresztségünk tényére, megújuljunk a keresztség valóságában. A nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy megkérdezzük magunktól: mit is kezdhetek megkereszteltségem tényével?” – ezekkel a gondolatokkal köszönti az olvasót Bíró László családreferens püspök a Magyar Katolikus Családegyesület legújabb nagyböjti kiadványában.

A nagyböjti füzet az előzőekhez hasonlóan Bíró László püspök köszöntő gondolataival kezdődik, majd Tomka Ferenc atya ünnephez kapcsolódó gondolatai segítik a lelki elmélyülést és a felebaráti szeretet megújítását. A szent negyvennaphoz kapcsolódó szép magyar népszokások bemutatásából akár napjainkban is meríthetünk. A továbbiakban egy ötgyermekes veresegyházi családdal beszélgettünk arról, hogy számukra mit jelent nagyböjt, ők hogyan tudják annak lényegét, a nagycsalád örömét és nehézségeit megélni. A beszélgetésünk során a nagyböjti időszak alatt megélt igazi öröm evangelizációs ereje emelődik ki. A nagyböjti közös családi készülethez egy szerényebb ötletbörze kínál segítséget, illetve Tomka Ferenc atya által bemutatott jó gyakorlatok segítenek a lelki megújulásban. A füzetben helyet kap egy egyszerű, könnyen elkészíthető, hagyományos étel a cibereleves is. A füzetet nagyböjti családi imádság és ének zárja.

Bíró László püspök úr gondolatait idézve: „Segítse családjainkat ez a kis füzet abban, hogy az Egyházzal együtt, az Egyház szándéka szerint éljék meg húsvéti készületüket!”

1TNagybojt

 

 

Anyák napja

„Május: virágba boruló fák, orgonaillat, tavaszi pezsdülés, sarjadó vetések... A közgondolkodásban május az Anyák napjának a hónapja, a hagyományos katolikus gondolkodásban a Szűzanya hónapja. Az élet bontakozásakor a keresztény ember a Szűzanyára emlékezik. A katolikus tudatban az élet a Szűzanyához kapcsolódik, hisz Ő hozta világra az ÉLETET. Ő az ÉLET anyja. Annak az életnek az anyja, aki azért jött, hogy életünk, mégpedig bőségben áradó életünk legyen. ” – ezekkel a gondolatokkal köszönti az olvasót Bíró László családreferens püspök a Magyar Katolikus Családegyesület Családi ünnepeink c. füzetsorozatának legújabb, Anyák napjával foglalkozó kiadványában.

A füzetsorozatnak már négy száma megjelent, ezek a pünkösd, az advent, a karácsony és a nagyböjt ünnepét járják körül. A sorozat célja, hogy segítse a családokat igazi családegyházzá válni. A most megjelent Anyák napi füzet is a közös családi ünneplést, az egyház és a család kapcsolatát, az anyaság, az édesanyák, valamint Szűz Mária méltó ünneplését kívánja szolgálni. Bíró László püspök úr gondolatait idézve: „Kívánom, hogy ez a füzet gazdagítsa május hónapját, formálja gondolkodásunkat, és segítse az olvasót abban, hogy hálával gondoljon az édesanyjára, a családra, ahonnan származik, és amelyben él.”

Pünkösd közeledtével szeretnék különösen is az olvasók figyelmébe ajánlani korábbi, pünkösdi kiadványukat. Mely abban szeretné segíteni a családokat, - ahogy Bíró László püspök atya fogalmazott -, hogy „nyitottak legyünk a Lélek befogadására. A Lélek-várás nem csak a Pünkösdhöz kötődik, életünk minden napja várakozás a Lélekre, aki már megérkezett.”

 

2TAnyakNapja

 

 

Pünkösd

Az elsőként megjelent füzet témája Pünkösd, melyet még további tizenkettő követi 2015 decemberéig bezárólag.

Punkosd-400 3TPunkosd

 

Szent István király ünnepe

„A régiek az augusztust Szent István havának nevezték. Ha Szent Istvánra gondolunk, alakjáról sok minden eszünkbe juthat. Legelőször arra gondolok, hogy boldog nemzet vagyunk, mert történelmünk élén, itt a Kárpát-medencében egy szent család áll: Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg. Három szent. Ők a családban lettek szentté. Kevés ilyen nemzet van, aki indulásánál hasonlóval dicsekedhet.” - ezekkel a gondolatokkal köszönti az olvasót Bíró László családreferens püspök a Magyar Katolikus Családegyesület Családi ünnepeink c. füzetsorozatának legújabb, Szent István napjával foglalkozó kiadványában.

A füzetsorozatnak már öt száma jelent meg, ezek pünkösd, advent, karácsony, nagyböjt és Anyák napjának ünnepét járják körül. A sorozat célja, hogy segítse a családokat igazi családegyházzá válni. A most megjelent Szent István napi füzet is a közös családi ünneplést, az egyház és a család kapcsolatát valamint Szent István király méltó ünneplését kívánja szolgálni. A füzet annyiban tér el az eddig megjelent kiadványoktól, hogy a megszokott család-interjú helyett, ezúttal plébános atyákat kérdeztünk arról, hogyan segíti, milyen hatással van Szent István király a plébánia közösségek életére.

 4TSztIstvan

 

 

Mindenszentek, Halottak napja

„Ferenc pápa sokszor beszél arról, hogy mennyire fontos az emlékezés. Az Egyház és a család is, ígéret és emlékezés - mondja. November hónapja jó alkalom arra, hogy a család régi, elsárgult fényképeket vegyen elő, fölidézzék azok alakját, akiknek a léte ott van bennünk is, akik hozzánk tartoztak, és most is hozzánk tartoznak, akikért imádkozni tartozunk. Mindegyikük: egy-egy láncszem saját családjában, akin keresztül tovább áramlik az élet.”

Bíró László a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke ezekkel a gondolatokkal köszönti az olvasót a Családi ünnepeink című 13 részes füzetsorozatának legújabb, mindenszentek, halottak napi kiadványában. A füzetsorozatnak már hat száma jelent meg, ezek pünkösd, advent, karácsony, nagyböjt, anyák napja, és Szent István király ünnepét járják körül. A sorozat célja, hogy segítse a családokat igazi családegyházzá válni. A most megjelent mindenszentek, halottak napi füzet is a közös családi ünneplést, az egyház és a család kapcsolatát, az élet és a halál misztériumának megértését szeretné segíteni.
 

6TMindenszentek