A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon
(Budapest, 1999).

A körlevél a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján olvasható. 

Tartalom

...

BEVEZETÉS A KÖRLEVÉL MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA
1. A CSALÁD ÉS A HÁZASSÁG MAGYARORSZÁGON
1.1. A család és a házasság múltjáról
1.2. A család és a házasság jelene: változó korunk hatásai
1.2.1. Gazdasági és társadalmi tényezők
1.2.2. Kulturális-társadalmi környezet
1.3. A házasság és a család ma: változás vagy válság?
1.3.1. A házas kapcsolatok
1.3.2. A gyermek a családban
2. SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG: KÉPÜNK AZ EMBERRŐL
2.1. A család mint társadalmi közösség
2.2. A család mint személyes közösség
2.3. A házasság mint tartós életszövetség
2.4. A család mint termékeny közösség
3. A CSALÁD ÉS A HÁZASSÁG KATOLIKUS SZEMMEL
3.1. A házasság szentsége
3.2. A házasság felbonthatatlansága
3.3. A házasság gyümölcse: a gyermek
4. TENNIVALÓK A CSALÁDÉRTÉS A HÁZASSÁGÉRT
4.1. Az Egyház feladatai
4.1.1. A családpasztorációról
4.1.2. Felkészülés a házasságra és a családi életre
4.1.3. Különleges esetek és válságos helyzetek
4.2 A társadalom tennivalói
4.3. Az állam és a jogrend feladatai
BEFEJEZÉS
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A teljes dokumentum itt olvasható.