A keresztény család: örömhír a világnak – halljuk gyakran Ferenc pápától, amikor a családpasztorációról beszél. Ennek az örömhírnek a terjesztésére vagyunk hivatottak mindnyájan, akik hisszük és valljuk, hogy – ahogy Szent II. János Pál pápa mondta – Az emberi nem jövője a családtól függ!  Őriznünk és ápolnunk kell tehát a család javait, hirdetnünk kell szépségét, és segítenünk kell küldetésének teljesítésében, hogy minden család valóban örömhír legyen.

XXIV. Családkongresszusunk vezető témája a keresztény nevelés, különös tekintettel az Amoris Laetitia c. apostoli buzdításban mondottakra. Mivel pedig a jövő a családtól függ, foglalkozunk azokkal a folyamatokkal, amelyek jelenleg hazánk és Európa családjait befolyásolják. Megismerkedünk továbbá a 2018-ban esedékes, Írország fővárosában, Dublinban rendezendő Családok 9. Világtalálkozója alkalmából kiadott lelkipásztori útmutatással.

 

Csvtal2018 Himn800

Híradások

Az emmauszi úton – A családok empatikus egyházi szolgálatáról Máriabesnyőn

(Kiss Péter/Magyar Kurír)

 

  

Prezentációk és hangfelvételek  

[...]

 

CSÜTÖRTÖK PREZENTÁCIÓK     -    HANGFELVÉTELEK

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
LAUDATE Gyermekkara -

Megnyitó ünnepség, bevezető koncert

 

-  vezényel Sapszon Borbála

 

ÖRÖM AZ EGÉSZ VILÁGNAK
A SZERETET HIMNUSZA

Pécsi Rita PHD

 

A család, mint nevelő és a hit továbbadója
A család, mint nevelő  - hangfelvétel

Radnai Jenő

 

Ferenc pápa útmutatása a 60 éves EU-nak és a 20 éves FAFCE-nak
Ferenc pápa útmutatása - hangfelvétel

Rétvári Bence államtitkár vezetésével Fórum: Állam – Egyház – Társadalom – Család együttmunkálkodása a nemzet jövője érdekében
   
PÉNTEK PREZENTÁCIÓK     -    HANGFELVÉTELEK

Bíró László püspök,
Nagy József atya

Szentmise - olvasmányok - homília

 

Dr. Udvardy György püspök

 

Hittan és etika
Hittan és etika - hangfelvétel

Csáki Tibor

 

A keresztény iskola támogatja a család nevelői küldetését
A keresztény iskola - hangfelvétel

Radnai Jenő

 

Az AMORIS-program: A Családok Világtalálkozója, mint lelkipásztori út
Az AMORIS-program - hangfelvétel

  Beszámolók a kiscsoportos megbeszélésekről
   
SZOMBAT PREZENTÁCIÓK     -    HANGFELVÉTELEK

Moderátor: Farkas István SchP

 

Kerekasztal: Család és iskola - kié az elsőbbség?
Résztvevők: Barlay Bence, Rubovszky Rita, Görbe László SchP
Kerekasztal - hangfelvétel

Farkas István SchP

 

A szexuális nevelés
A szexuális nevelés - hangfelvétel

Bíró László püspök Összefoglalás, záró gondolatok
Bíró László püspök Hálaadó szentmise a kegytemplomban, benne felajánlás a Szűzanyának

 

 

Képek

Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió: XXIV. Családkongresszus