M E G H Í V Ó

Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek! Szeretettel hívlak mindnyájatokat a

CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA

2018. OKTÓBER 1-TŐL 3-IG  LEÁNYFALURA

A SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBA
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)  

Igazság, szeretet, öröm és irgalom – olyan szavak, amelyekkel nem csak Ferenc pápa, hanem elődei is sokat foglalkoztak. Találkozónkon körüljárjuk ezeknek a szavaknak a tartalmát, áttekintjük szerepüket pasztorációnkban. Foglalkozunk továbbá az ifjúság pasztorációjával, a Találkozó napjaiban kezdődik ugyanis Rómában az ifjúsági szinódus, fontos tehát, hogy családokért fáradóknak tiszta képe legyen a magyar ifjúság helyzetéről. Végül első kézből kapunk beszámolót az augusztus végi Családok 9. Világtalálkozójáról.

A részletes program a mellékletben található, vagy honlapunkról letölthető.

A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a részt venni szándékozók legkésőbb 2018. szeptember 20-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy a honlapunkon és más honlapokon megjelent elektronikus jelentkezési felületen keresztül jelentkezzenek. A találkozó költségeihez való hozzájárulást (12 500 Ft/fő) a helyszínen, postai csekken (kérésre küldjük), ill. banki átutalással kérjük befizetni.

Bíró László tábori püspök                              
MKPK Családbizottságának elnöke