MakacsLogo

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt tagjait, hogy 2017. évi rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:

A közgyűlés időpontja: 2017. május 16. (kedd) 17:00 óra.

A közgyűlés helye: MKPK székház (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.)

A közgyűlés napirendje:   [...]

 

 1. A közgyűlés megnyitása

  1. Határozatképesség megállapítása

  2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása

  3. Napirend elfogadása

 1. Beszámoló az egyesület 2016. évi tevékenységéről

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2016. évi működéséről

  2. Az Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentése

  3. A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2016. évi gazdálkodásának vizsgálatáról, a számviteli törvényben előírtak szerint

 2. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal

  1. Határozat az Egyesület 2016. évi működési beszámolójának elfogadásáról

  2. Határozat a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét összefoglaló jelentésről, melyet az Egyesület 2016. évi gazdálkodása tárgyában folytatott

  3. Határozat az Egyesület 2016. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról

 3. A 2017. évi tervek ismertetése

  1. Az Egyesület 2017. évi működési terve

  2. Az Egyesület 2017. évi gazdálkodási terve

 4. A 2017. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal

  1. Határozat az Egyesület 2017. évi működési tervének elfogadásáról

  2. Határozat az Egyesület 2017. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról

 5. Tisztújítás – a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

  1. Határozat a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

 6. Egyebek

A regisztráció a közgyűlés helyszínén 16:45 órától kezdődik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagságnak több mint a fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínen kerül megtartásra, 2017. május 16-án, 17:30 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség a beszámolók és jelentések lényeges adataiba való betekintést 2017. május 10-tól biztosítja az Egyesület irodájában, 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.

A közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, igazolt meghatalmazottja útján gyakorolhatja szavazati jogát. A Meghívó és a meghatalmazás itt letölthető.

Tisztelettel

Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége