MakacsLogo

MEGHÍVÓ

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt tagjait, hogy 2018. évi rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:

A közgyűlés időpontja: 2018. május 22. (kedd) 9:30 óra.
A közgyűlés helye: MKPK székház (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.)

 

A közgyűlés napirendje   [...]

 

    1. A közgyűlés megnyitása


a.  Határozatképesség megállapítása
b.  Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása
c.   Napirend elfogadása


    2. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről


a.  Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2017. évi működéséről
b.  Az Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése
c.  A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2017. évi gazdálkodásának vizsgálatáról, a számviteli törvényben előírtak szerint


    3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal


a.  Határozat az Egyesület 2017. évi működési beszámolójának elfogadásáról
b.  Határozat a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét összefoglaló jelentésről, melyet az Egyesület 2017. évi gazdálkodása tárgyában folytatott
c.  Határozat az Egyesület 2017. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról


    4. A 2018. évi tervek ismertetése


a.  Az Egyesület 2018. évi működési terve
b.  Az Egyesület 2018. évi gazdálkodási terve


    5. A 2018. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal


a.  Határozat az Egyesület 2018. évi működési tervének elfogadásáról
b.  Határozat az Egyesület 2018. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról


     6. Egyebek

A regisztráció a közgyűlés helyszínén 9:15 órától kezdődik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagságnak több mint a fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínen kerül megtartásra, 2018. május 22-én, 10:00 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség a beszámolók és jelentések lényeges adataiba való betekintést 2018. május 14-től biztosítja az Egyesület irodájában, 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
A közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, igazolt meghatalmazottja útján gyakorolhatja szavazati jogát.

Tisztelettel

Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége