MakacsLogo

MEGHÍVÓ

 

A Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.) Elnöksége értesíti tisztelt tagjait, hogy 2018. évi rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze:


A közgyűlés időpontja: 2019. május 28. (kedd) 10:00 óra.
A közgyűlés helye: Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) 2. emeleti tanácsterme
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

 

A közgyűlés napirendje   [...]

 

    1. A közgyűlés megnyitása


a.  Határozatképesség megállapítása
b.  Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása
c.   Napirend elfogadása


    2. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről


a.  Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2018. évi működéséről
b.  Az Egyesület 2018. évi közhasznúsági jelentése
c.  A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2018. évi gazdálkodásának vizsgálatáról, a számviteli törvényben előírtak szerint


    3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal


a.  Határozat az Egyesület 2018. évi működési beszámolójának elfogadásáról
b.  Határozat a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét összefoglaló jelentésről, melyet az Egyesület 2018. évi gazdálkodása tárgyában folytatott
c.  Határozat az Egyesület 2018. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról


    4. A 2019. évi tervek ismertetése


a.  Az Egyesület 2019. évi működési terve
b.  Az Egyesület 2019. évi gazdálkodási terve


    5. A 2019. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal


a.  Határozat az Egyesület 2019. évi működési tervének elfogadásáról
b.  Határozat az Egyesület 2019. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról


     6. Egyebek

A regisztráció a közgyűlés helyszínén 9:45 órától kezdődik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagságnak több mint a fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínen kerül megtartásra, 2019. május 28-án, 10:15 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség a beszámolók és jelentések lényeges adataiba való betekintést 2019. május 20-tól biztosítja az Egyesület irodájában, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, igazolt meghatalmazottja útján gyakorolhatja szavazati jogát.

Tisztelettel

Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége