FerencPapa

 

 

Ferenc pápa szereti a családokat

 

Ferenc pápa gyerekeknek és a családoknak szóló 22 részes katekézisét 2016. szeptemberétől tettük közzé.

 

Az egyes részek az alábbi táblázatból is, és a menüből is elérhetők.   A családoknak szóló részeket a gyerekek-katekézisek végénél is megtaláljuk.

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

22. rész

Ferenc pápa a családról szóló katekézisek befejező részében valamennyi férfihoz és nőhöz, keresztényhez és nem keresztényhez szólt. A pápa azt mondta, hogy úgy kell élnünk, mint egy összetartó nagycsaládnak; hogy képesek vagyunk szeretni egymást és kell is, hogy szeressük egymást, méghozzá úgy ahogyan egy házaspár, vagy a testvérek szeretik egymást.

22Vilag 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

21. rész

Jézus annyira szerette a családját, hogy valami egészen hasonlót szeretett volna létrehozni, amikor maga köré gyűjtötte első tanítványait. Ezért megalapította az Egyházat, azt a lelki családot, amelyben, testvérként szeretjük egymást. És, amikor 50 évvel ezelőtt a világ püspökei összegyűltek Rómában azért, hogy közösen elmélkedjenek a keresztény közösségről, akkor azt írták le, hogy a család pontosan olyan, mint egy kis egyház.

21Kozosseg 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

20. rész 

 

Tényleg igaz az, hogy ha valaki jobban szereti apját és anyját Jézusnál, akkor az nem méltó Hozzá? Az evangéliumnak ezt a mondatát, amely bizony kicsit megdöbbent bennünket Ferenc pápa a következőképpen magyarázta. Az Isten iránti szeretetünk olyan nagy, hogy még az anyukánk és apukánk iránt táplált szeretetünknél is fontosabb. Aki szereti Jézust, az képessé válik arra, hogy a szüleit még szebben és még nagyobb szeretettel szeresse annál, mint ahogyan egyébként szereti őket.


20Evangelizacio 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

19. rész 

 

Ferenc pápa azt mondja, hogy az imádság az Isten iránti szeretetünk jele, mely az emberi szív mélyéről fakad. Az imádság eszköz arra, hogy elmondjuk Istennek, hogy szeretjük, hálásak vagyunk szeretetéért, amellyel védelmez, életben tart minket, és hálásak vagyunk azért is, hogy minden pillanatban velünk van.

 

19AzImadsag 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

18. rész 

 

Nézd Anyát és Apát! Mennyi időt és energiát fektetnek akár otthon a házimunkába, akár az irodában, a gyárakban, az üzemekben, vagy épp a földeken végzett munkájukba. Ezt nemcsak azért teszik, hogy eltartsák a családjukat. Elkötelezetten és fáradtságot nem kímélve dolgoznak, mert így tesznek a derék és tisztességes emberek, akik mindenkinek a javát a szívükön viselik. Ha az ember csupán a pénzre gondol, akkor azzal mindent elront. A munka is elviselhetetlen teherré válik számára.

18AMunka 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

18.1  rész 

 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! 

Miután elgondolkodtunk azon, milyen értékes szerepet tölt be az ünnep a családi életben, ma egy azt kiegészítő tényezővel, a munkával foglalkozunk. Mindkettő, az ünnep és a munka is, Isten teremtő tervéhez tartozik.

A munka azért fontos, szoktuk mondani, hogy eltartsuk a családot, felneveljük gyermekeinket, és méltó életet biztosítsunk szeretteinknek. Egy derék, tisztességes emberről a legszebb dolog, amit elmondhatunk, hogy „dolgos”, vagyis olyasvalaki, aki dolgozik, aki a közösségben nem másokon élősködik. Láttam, hogy ma nagyon sok argentin van jelen [ezen a kihallgatáson – a szerk.], ezért elmondom, milyen kifejezésünk van erre: „no vive de arriba” [„nem más nyakán él” – a szerk.].

A munka ugyanis – ezernyi formájában, kezdve a házimunkától – a közjóra is ügyel. Hol tanulhatjuk meg ezt a munkaszerető életstílust? Elsősorban a családban sajátítjuk el. A család a szülők példamutatásával nevel a munkára: az apa és az anya példamutatásával, akik a családért és a társadalomért dolgoznak.   [...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

17. rész 

 

Tudjátok, hogy ki találta ki az ünnepeket? Isten. Az ünnep az Ő „találmánya”.
Isten miután megteremtette a világot megpihent, és látta azt, hogy mennyi csodálatos dolgot alkotott. Ezért az ünnep – magyarázta Ferenc pápa – nem arra való, hogy egész nap a díványon heverjünk vagy arra, hogy ostobaságokkal töltsük az időnket. Az ünnep alkalom arra, hogy felismerjük azt a sok-sok ajándékot, amelyet kaptunk (a családunkat, a barátainkat), és alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk mindezért. Legyünk hálásak azokban a pillanatokban is, amikor esetleg valami picit döcögősen megy, és egy kicsit szomorúak vagyunk. Az ünneplés ugyanis jót tesz nekünk!  

17Unnep 1

[...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise családoknak

17.1  rész 

 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

 

Ma a katekézisek sorában egy olyan kis szakaszt kezdünk meg, melynek során a családi élet ritmusát megszabó három tényezőről fogunk elmélkedni, ezek pedig az ünnep, a munka és az imádság.

Kezdjük az ünneppel. Ma tehát az ünnep lesz a témánk. Rögtön kijelentjük, hogy az ünnep Isten találmánya. Idézzük emlékezetünkbe a Teremtés könyvéből a teremtéselbeszélés befejező részét, amelyet az imént hallottunk: „Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után” (Ter 2,2–3). Maga Isten tanítja nekünk, mennyire fontos időt szánni arra, hogy szemléljük azt, amit a munkánkban jól elvégeztünk, és hogy örüljünk neki. Természetesen itt nemcsak a hivatásbeli, szakmai munkáról beszélek, hanem tágabb értelemben: minden tevékenységről, amellyel mi, férfiak és nők együtt tudunk működni Isten teremtő művével.   [...]

 PapaiCimer

Ferenc pápa katekézise gyerekeknek

16. rész 

 

Amikor Anya és Apa veszekednek és aztán elhagyják egymást, akkor valami igazán szörnyű dolog történik. Sebzettnek érezzük magunkat. Úgy tűnik mintha valami összenyomna bennünket, vagy – a pápa szavaival élve – mintha csak egy hegy omlanak ránk. Ilyenkor gyakran elrejtőzünk és magányosan sírdogálunk. Mit sem számít nekünk az a sok-sok ajándék, amit mondhatni azért kapunk, hogy kárpótoljanak minket az okozott fájdalmakért, vagy azért, hogy ide-oda hurcolnak bennünket.    
   16ACsaladSebei1 

[...]